DUYURULAR

Gümrük Memurlarının Fazla Mesai İçin Görevlendirilmesi Hakkında

17.02.2017


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda;

"Bilindiği üzere,  4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 221 Maddesi ; "Yolcuların ve taşıt araçlarının giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması gerekir. Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talep, işin yapılacağı gümrük idarelerince uygun görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarlar, talep sahipleri tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilir. ..." hükümlerine amirdir

Fazla Çalışma Ücretlerinin hesaplanması ve toplanmasına ilişkin usül ve esaslar  2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9. bölüm Tahakkuk ve Tahsil başlığı altında yer alan 123 maddesinin 1. fıkrası uyarınca " Fazla çalışma ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliğine, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığına göre görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti esas alınarak hesaplanır. ..." şeklinde düzenlenmiştir.

  Gümrük İşlemleri konulu 74 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin Gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışmaların genel esasları başlıklı 4. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca  " Fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde, fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliği, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığı, görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti dikkate alınır. Görevlendirilen personel için fiilen çalıştığı ve/veya çalışacağı saat kadar fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsil edilir. ..." şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat gereği, bağlantı Gümrük İdaremiz Gaziantep Gümrük Müdürlüğünce Gaziantep Büyükşehir Belediye sınırları içerisine dahil Nurdağı ve Nizip ilçelerinde bulunan firmaların talep etmeleri halinde gümrük işlemleri için memur görevlendirilmesi yapılarak firmaların ihracat yükü taşıyan araçlarının gümrüklü sahaya gelmeden işlemleri ikmal edilmekteydi.

Ancak, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde yerleşik bulanan firmaların gece geç saatlerde memur görevlendirilmesi talep ettikleri, görev mahalline gidildiğinde  eşyaların hazır olmadığı, memurların geç saatlere kadar bekletildiği tespit edilmiştir.

Bu sebeplerle  Gaziantep Gümrük Müdürlüğünün  iş akışının bozulmaması için bugün tarihi itibari ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde yerleşik bulanan firmaların Saat:18.00'dan sonra  memur görevlendirme talepleri karşılanmayacak olup, söz konusu firmalara ait araçların Gaziantep Gümrük Müdürlüğü sahasına gelmesine müteakip gümrük işlemleri ikmal edilebilecektir." 

denilmektedir.

Tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız.

TÜM HABERLER

Gümrük Memurlarının Fazla Mesai İçin Görevlendirilmesi Hakkında

17.02.2017


T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük İşlemleri ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda;

"Bilindiği üzere,  4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 221 Maddesi ; "Yolcuların ve taşıt araçlarının giriş ve çıkışlarına ait işlem dışında, yükleme ve boşaltma ile her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması gerekir. Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulduğunda, yazılı olarak yapılacak bu talep, işin yapılacağı gümrük idarelerince uygun görülürse, gerekli önlemler alınmak ve çalışacak personelin fazla çalışma ücreti ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarlar, talep sahipleri tarafından ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılmak koşuluyla kabul edilir. ..." hükümlerine amirdir

Fazla Çalışma Ücretlerinin hesaplanması ve toplanmasına ilişkin usül ve esaslar  2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9. bölüm Tahakkuk ve Tahsil başlığı altında yer alan 123 maddesinin 1. fıkrası uyarınca " Fazla çalışma ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliğine, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığına göre görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti esas alınarak hesaplanır. ..." şeklinde düzenlenmiştir.

  Gümrük İşlemleri konulu 74 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin Gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışmaların genel esasları başlıklı 4. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca  " Fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde, fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliği, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığı, görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti dikkate alınır. Görevlendirilen personel için fiilen çalıştığı ve/veya çalışacağı saat kadar fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsil edilir. ..." şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat gereği, bağlantı Gümrük İdaremiz Gaziantep Gümrük Müdürlüğünce Gaziantep Büyükşehir Belediye sınırları içerisine dahil Nurdağı ve Nizip ilçelerinde bulunan firmaların talep etmeleri halinde gümrük işlemleri için memur görevlendirilmesi yapılarak firmaların ihracat yükü taşıyan araçlarının gümrüklü sahaya gelmeden işlemleri ikmal edilmekteydi.

Ancak, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde yerleşik bulanan firmaların gece geç saatlerde memur görevlendirilmesi talep ettikleri, görev mahalline gidildiğinde  eşyaların hazır olmadığı, memurların geç saatlere kadar bekletildiği tespit edilmiştir.

Bu sebeplerle  Gaziantep Gümrük Müdürlüğünün  iş akışının bozulmaması için bugün tarihi itibari ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde yerleşik bulanan firmaların Saat:18.00'dan sonra  memur görevlendirme talepleri karşılanmayacak olup, söz konusu firmalara ait araçların Gaziantep Gümrük Müdürlüğü sahasına gelmesine müteakip gümrük işlemleri ikmal edilebilecektir." 

denilmektedir.

Tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız.

TÜM HABERLER

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 13:00 / 13:30 - 18:30

Cumartesi: 11:00 - 13:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 13:00 / 13:30 - 18:30

Cumartesi: 11:00 - 13:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510