DUYURULAR

İhracata Yönelik Devlet Destekleri mevzuatında Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

12.02.2018


2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile bu Tebliğ/Kararlara ilişkin Uygulama Usul Esaslarında yapılan değişiklikler ile devlet yardımları başvurusu yapma şeklinde değişiklik olmuştur.

Bu kapsamda, üyelerimizin söz konusu tebliğler kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemlidir.

1. Söz konusu mevzuata eklenen KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) tanımı:

KEP: Başvuru ve bildirimlerde kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder.

2. Başvuru ve bildirimlerde elektronik imza ve KEP kullanma zorunluluğu

Söz konusu Tebliğ/Kararlara ilişkin Uygulama Usul Esaslarında belirtilen süreler içerisinde destek başvuru belgeleri ile ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin Başvuru Sahibi şirkete ait KEP adresi aracılığıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne ait olan gaib@hs01.kep.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin Başvuru Sahibi şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

Aynı şekilde, Genel Sekreterliğimizce yapılacak bildirimler de KEP adresi aracılığıyla yapılacaktır. Genel Sekreterliğimiz kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması Başvuru Sahibi şirketin yükümlülüğündedir.

31/03/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına giren başvurular için daha önce yürürlükte bulunan mevzuatın ilgili maddelerinde belirtilen başvuru usulleri uygulanmaya devam edilebilecek olup, 01.04.2018 tarihi itibariyle başvuruların ve bildirimlerin yukarıda izah edildiği şekilde yapılması zorunludur.

3. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borçsuzluk sorgulaması

Değişen hükümler ile destek kapsamındaki şirketin Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama Genel Sekreterliğimiz tarafından re’sen yapılacak olup, destek ödemesi yapılacak şirketin, iki kurumdan birine ya da iki kuruma da borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde re’sen mahsup işlemi yapılacaktır.

Güncel mevzuat metinlerine erişmek için tıklayınız…

TÜM HABERLER

İhracata Yönelik Devlet Destekleri mevzuatında Elektronik İmza ve Kayıtlı Elektronik Posta kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

12.02.2018


2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile bu Tebliğ/Kararlara ilişkin Uygulama Usul Esaslarında yapılan değişiklikler ile devlet yardımları başvurusu yapma şeklinde değişiklik olmuştur.

Bu kapsamda, üyelerimizin söz konusu tebliğler kapsamında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önemlidir.

1. Söz konusu mevzuata eklenen KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) tanımı:

KEP: Başvuru ve bildirimlerde kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder.

2. Başvuru ve bildirimlerde elektronik imza ve KEP kullanma zorunluluğu

Söz konusu Tebliğ/Kararlara ilişkin Uygulama Usul Esaslarında belirtilen süreler içerisinde destek başvuru belgeleri ile ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin Başvuru Sahibi şirkete ait KEP adresi aracılığıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ne ait olan gaib@hs01.kep.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin Başvuru Sahibi şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

Aynı şekilde, Genel Sekreterliğimizce yapılacak bildirimler de KEP adresi aracılığıyla yapılacaktır. Genel Sekreterliğimiz kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması Başvuru Sahibi şirketin yükümlülüğündedir.

31/03/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına giren başvurular için daha önce yürürlükte bulunan mevzuatın ilgili maddelerinde belirtilen başvuru usulleri uygulanmaya devam edilebilecek olup, 01.04.2018 tarihi itibariyle başvuruların ve bildirimlerin yukarıda izah edildiği şekilde yapılması zorunludur.

3. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borçsuzluk sorgulaması

Değişen hükümler ile destek kapsamındaki şirketin Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama Genel Sekreterliğimiz tarafından re’sen yapılacak olup, destek ödemesi yapılacak şirketin, iki kurumdan birine ya da iki kuruma da borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde re’sen mahsup işlemi yapılacaktır.

Güncel mevzuat metinlerine erişmek için tıklayınız…

TÜM HABERLER

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 13:00 / 13:30 - 18:30

Cumartesi: 12:00 - 14:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 13:00 / 13:30 - 18:30

Cumartesi: 12:00 - 14:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510