Sirküler

Sirküle Yılı:

Sirküle Ayı:

Açıklama:

Sirkü No:

Tarih: 07.01.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 2
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 124
Tarih : 07.01.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/02  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) “Türkiye-Azerbaycan VI. Dönem KEK Toplantısı”nda Dikkate Alınmasını İstediğiniz Konuları Bildiriniz.
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Bakü’de yapılacak olan ve Türk tarafının eş başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ’ın deruhte ettiği, “Türkiye-Azerbaycan VI. Dönem KEK Toplantısı”nda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlar ile Azerbaycan pazarında karşılaştığınız sorunlar hakkında ekli formun (Ek-1) doldurularak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, en geç, 11 Ocak 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Ankara’da “Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi Toplantısı (JETKO)” Yapılacaktır.
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
1-2 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETKO)” toplantısında gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ile sorunlara ilişkin, ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç, 11 Ocak 2010 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
3) Singapur’a İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Singapur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, bir örneği ekli belgede isim ve imza örneği yer alan yetkilinin 04 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İthalat Sertifikası ve Teslimat Raporu belgelerini tasdik etmek üzere görevlendirildiği bildirilmiştir.
 
4) Suudi Arabistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı Gerçekleştirilecektir.
Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 05-09 Şubat 2010 tarihleri arasında, Suudi Arabistan’a (Riyad ve Cidde) yönelik bir “Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti” programı düzenlenecektir. Ekte konu detayları yer alan fuara müracaat için son tarih 15 Ocak 2010’dur.
 
5) “World Food Moscow 2010 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İİB Tarafından Yapılmaktadır.
Moskova/Rusya Federasyonu’nda 14–17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan “World Food Moscow 2010 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri’nce (İİB) gerçekleştirilecektir. Fuara katılmak isteyen firmaların 11 Ocak 2010 tarihine kadar İİB ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.                                     
 
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:  2 Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 04.01.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 1
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 10
Tarih : 04.01.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/01  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Domotex Hannover Fuarı ve Diğer Bireysel Fuarlarla İlgili Destek Talebinde Bulunan Firmalarımızın Dikkatine!
( ÖNEMLİ )
Fuar destekleri ile ilgili olarak, Birliğimiz Toplantı Salonu’nda 11 Ocak 2010 Pazartesi günü saat 14.00’te bir eğitim semineri gerçekleştirilecektir. Fuar desteklerinden faydalanmak isteyen firmalarımızın anılan seminere iştiraklerinde yarar görülmektedir.
 
2) Körfez Ülkelerine İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri kapsamında, hizmetler ticareti alanında ikili bir anlaşma teklifi hazırlanmasına yönelik, beşinci tur Türkiye-KİK STA görüşmelerinde faydalanılmasını teminen, ekte bulunan ülkemiz taahhüt listesi ve KİK ülkelerinden açılım talep edilecek sektörlerin listesine yönelik görüş ve değerlendirmelerin yer aldığı bir bilgi notunun en geç 12 Ocak 2010 Salı günü mesai bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
3) 2004/6 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.
( ÖNEMLİ )
2004/6 Sayılı Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ değişmiştir. Bu değişikliğe göre Bireysel düzeydeki fuar katılımlarında yapılan ön müracaatın fuar tarihinden en az 15 gün önce yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
 
4) Brezilya’ya İhracat Hakkında
Brezilya, 16 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 84, 85, 86, 87, 90 ve 94 tarife pozisyonları altında tanımlı 260 tarife pozisyonunda ad-valorem gümrük vergilerini, “Makineler ile aksam ve parçalarında” %14’den %12’ye; “Telekomünikasyon cihazları aksam ve parçaları ile bilgi işlem cihazlarında” %12’den %2’ye indirmiştir.
 
5) İİB Tarafından Ocak Ayında Gerçekleştirilecek Olan Eğitimler.
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) organizasyonunda Ocak ayında, 13-14 Ocak 2010 tarihinde "Uluslararası Muhasebe Standartları", 19 Ocak 2010 tarihinde "Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları", 20 Ocak 2010 tarihinde "21. Yüzyılda Şirketinizin Orkestra Şefi Kim? Satın Alma Yönetimi", 21 Ocak 2010 tarihinde "İhracatta E-Pazarlama Uygulamaları (İnternette Müşteri Bulma ve Pazarlama)" konulu eğitimler düzenlenecektir.
 
6) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, İran, Bangladeş, Tunus ve Meksika’da açılan ihaleler ve düzenlenecek olan fuarlara ilişkin duyuruları hakkında.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:  2 Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2

Sirküler

Sirküle Yılı: Sirküle Ayı:

Açıklama: Sirkü No:

Tarih: 07.01.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 2
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 124
Tarih : 07.01.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/02  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) “Türkiye-Azerbaycan VI. Dönem KEK Toplantısı”nda Dikkate Alınmasını İstediğiniz Konuları Bildiriniz.
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Bakü’de yapılacak olan ve Türk tarafının eş başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ’ın deruhte ettiği, “Türkiye-Azerbaycan VI. Dönem KEK Toplantısı”nda gündeme getirilmesinde yarar görülen hususlar ile Azerbaycan pazarında karşılaştığınız sorunlar hakkında ekli formun (Ek-1) doldurularak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, en geç, 11 Ocak 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Ankara’da “Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi Toplantısı (JETKO)” Yapılacaktır.
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
1-2 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETKO)” toplantısında gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ile sorunlara ilişkin, ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç, 11 Ocak 2010 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
3) Singapur’a İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Singapur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından, bir örneği ekli belgede isim ve imza örneği yer alan yetkilinin 04 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İthalat Sertifikası ve Teslimat Raporu belgelerini tasdik etmek üzere görevlendirildiği bildirilmiştir.
 
4) Suudi Arabistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı Gerçekleştirilecektir.
Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından 05-09 Şubat 2010 tarihleri arasında, Suudi Arabistan’a (Riyad ve Cidde) yönelik bir “Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti” programı düzenlenecektir. Ekte konu detayları yer alan fuara müracaat için son tarih 15 Ocak 2010’dur.
 
5) “World Food Moscow 2010 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İİB Tarafından Yapılmaktadır.
Moskova/Rusya Federasyonu’nda 14–17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenecek olan “World Food Moscow 2010 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri’nce (İİB) gerçekleştirilecektir. Fuara katılmak isteyen firmaların 11 Ocak 2010 tarihine kadar İİB ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.                                     
 
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:  2 Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 04.01.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 1
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 10
Tarih : 04.01.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/01  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Domotex Hannover Fuarı ve Diğer Bireysel Fuarlarla İlgili Destek Talebinde Bulunan Firmalarımızın Dikkatine!
( ÖNEMLİ )
Fuar destekleri ile ilgili olarak, Birliğimiz Toplantı Salonu’nda 11 Ocak 2010 Pazartesi günü saat 14.00’te bir eğitim semineri gerçekleştirilecektir. Fuar desteklerinden faydalanmak isteyen firmalarımızın anılan seminere iştiraklerinde yarar görülmektedir.
 
2) Körfez Ülkelerine İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri kapsamında, hizmetler ticareti alanında ikili bir anlaşma teklifi hazırlanmasına yönelik, beşinci tur Türkiye-KİK STA görüşmelerinde faydalanılmasını teminen, ekte bulunan ülkemiz taahhüt listesi ve KİK ülkelerinden açılım talep edilecek sektörlerin listesine yönelik görüş ve değerlendirmelerin yer aldığı bir bilgi notunun en geç 12 Ocak 2010 Salı günü mesai bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
3) 2004/6 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.
( ÖNEMLİ )
2004/6 Sayılı Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ değişmiştir. Bu değişikliğe göre Bireysel düzeydeki fuar katılımlarında yapılan ön müracaatın fuar tarihinden en az 15 gün önce yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
 
4) Brezilya’ya İhracat Hakkında
Brezilya, 16 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 84, 85, 86, 87, 90 ve 94 tarife pozisyonları altında tanımlı 260 tarife pozisyonunda ad-valorem gümrük vergilerini, “Makineler ile aksam ve parçalarında” %14’den %12’ye; “Telekomünikasyon cihazları aksam ve parçaları ile bilgi işlem cihazlarında” %12’den %2’ye indirmiştir.
 
5) İİB Tarafından Ocak Ayında Gerçekleştirilecek Olan Eğitimler.
İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) organizasyonunda Ocak ayında, 13-14 Ocak 2010 tarihinde "Uluslararası Muhasebe Standartları", 19 Ocak 2010 tarihinde "Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları", 20 Ocak 2010 tarihinde "21. Yüzyılda Şirketinizin Orkestra Şefi Kim? Satın Alma Yönetimi", 21 Ocak 2010 tarihinde "İhracatta E-Pazarlama Uygulamaları (İnternette Müşteri Bulma ve Pazarlama)" konulu eğitimler düzenlenecektir.
 
6) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, İran, Bangladeş, Tunus ve Meksika’da açılan ihaleler ve düzenlenecek olan fuarlara ilişkin duyuruları hakkında.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:  2 Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 11:00 - 13:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 11:00 - 13:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510