Sirküler

Sirküle Yılı:

Sirküle Ayı:

Açıklama:

Sirkü No:

Tarih: 06.04.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 49
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2600
Tarih : 06.04.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/49   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Gümrüklerde Yaşanan Sorunlarınızı Bildiriniz
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Bulunan bazı başvurularda, gümrük idarelerince ihracat işlemlerinin sürecinin uzatıldığı ve bu durumun ihracatımızın aksamasına neden olduğu ihracatçılarca Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (DTM) şifahen iletilmiştir. Konuya ilişkin olarak DTM’ye iletilmek üzere, varsa gümrüklerde yaşanan sorunlara ilişkin bir bilgi notunun, en geç 12 Nisan 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Konfeksiyon ve Ev Tekstili İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, ilk etapta Fransa’da bulunan, yıllık 1 milyar Avro ciroya sahip ve AB ülkelerinde faaliyette bulunan büyük bir alıcıya (3 Suisses.com firması) yönelik kadın giyim (büyük beden dahil), iç giyim, erkek spor giyim, bebe ve çocuk giyim, çorap, moda aksesuarları, çanta, ayakkabı ve ev tekstili üreticisi firmaların iştirakiyle bir sektörel ticaret heyeti gerçekleştirileceği ve konu detayları ekli olan heyet programına katılmak isteyen firmaların ekte yer alan bilgi formunu doldurarak en geç 11 Haziran 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar DTM’ye gönderilmek üzere, Birliğimize iletmeleri gerekmektedir.
 
3) “2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”nde Değişiklik Yapılmıştır.
İhracat 2010/4 sayılı “2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 02 Nisan 2010 tarihli ve 27540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu detayları eklidir.
 
4) Nouriel ROUBİNİ Konferansı İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir.
7 Nisan 2010 tarihinde Bursa’da Nouriel ROUBİNİ tarafından gerçekleştirilecek Konferans, konuşmacı Prof. Dr. Nouriel ROUBİNİ’nin geçirdiği ani rahatsızlık nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
 
5) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü “Mahsul Dane Mısır Satış İhalesi” Düzenliyor.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce 2009 yılı istihsali 10.334 Ton Mahsul Dane Mısırın 47 parti halinde satışı için 07.04.2010 tarihinde saat 10.00’da pazarlık usulü ile ihale yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar ektedir.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 02.04.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 47
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2543
Tarih : 02.04.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/47   
 
 
ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR
 
 
 
 
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİMİZ ÜYELERİNİN DİKKATİNE!
 
 
 
            Sayın Üyemiz,
 
Birliğimiz 2009 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2010 Perşembe günü saat 14.00’de Birliklerimiz Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
 
Üyelerimizin Genel Kurula iştirak edebilmeleri; borçlu üyelerimizin borçlarını ödemiş olmaları ve Temsilci Bildirim yazısının Genel Sekreterliğimize teslim edilmesi ile mümkün olacaktır. Gerek borçların ödenmesi ve gerekse Temsilci Bildirim yazısının teslim edilebilmesi 05 Nisan 2010 Pazartesi mesai bitimine kadar mümkün olacaktır. Aksi takdirde bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
    
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
Tarih: 02.04.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 48

Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2555

Tarih : 02.04.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/48   

 

 

Sayın Üyemiz, 

 

1) “Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve Toplantısı” Hakkında

( ÖNEMLİ – SÜRELİ )

20-22 Nisan 2010 tarihinde “Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve Toplantısı” çerçevesinde İtalya’ya gerçekleştirilecek olan çalışma ziyaretinde gündeme getirilmesinde yarar görülen sorun ve konulara ilişkin ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 08 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gönderilmek üzere, Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

2) Filipinlere Yönelik Un İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine!

30 Mart 2010 tarihinde Filipinlere yönelik un ihracatımızla ilgili olarak Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Genel Müdürü TACANDONG ile bir yapılan görüşmeye ilişkin detaylar eklidir.

 

3) Özbekistan Taşımacılık Sorunları Hakkında

Özbekistan Bakanlar Kurulu’nca "Özbekistan Cumhuriyeti’nden Özel Yükler ve Harp Malzemelerinin Transit Geçişinin Kontrol Altına Alınması ve Düzenlenmesi Kararı" uyarınca askeri teçhizat ve malzeme ile alıcısı askeri kurum ve kuruluşlar olan her türlü malzemenin Özbekistan üzerinden transit geçişine, ilgili devlet kurumlarından gerekli izinlerin alınması suretiyle izin verildiği bildirilmiştir. Konu detayları eklidir.

 

4) Nouriel ROUBİNİ Konferansı

7 Nisan 2010 tarihinde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) davetlisi olarak Bursa’ya gelecek olan Nouriel ROUBİNİ, dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında Türkiye’nin geleceğini anlatacağı bir konferans gerçekleştirilecektir.

 

5) Kazakistan Ticaret Heyeti Düzenleniyor.

Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında 13-15 Nisan 2010 tarihlerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nce (İMMİB) Kazakistan’a (Almatı) yönelik bir “Ticaret Heyeti” organizasyonun yapılacaktır. Katılım için son müracaat tarihi 05 Nisan 2010’dur.

 

6) OAİB Tarafından “BIG 5 Fuarı”nın Milli Katılım Organizasyonu Yapılmaktadır.

22-25 Kasım 2010 tarihlerinde Arap yarımadasının en büyük Yapı Fuarı olan ve Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen “The BIG 5 SHOW 2010 - Uluslararası Yapı ve İnşaat, Su Teknolojileri & Çevre, Cam & Metal, Havalandırma & Soğutma, Temizlik & Bakım Fuarı”nın Milli Katılım organizasyonu Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nce (OAİB) düzenlenmektedir.

 

7) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar

- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, Tunus, Özbekistan, Japonya, Kuveyt ve Suriye’de açılan ihalelere, ihale konusuna ve ihaleyi açan kuruluş detaylarına ilişkin duyuruları hakkındaki bilgiler eklidir.

 

konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

FAHRETTİN CANPOLAT

Genel Sekreter

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya

Ek-1 Ek-2
Tarih: 29.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 46

Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2415
Tarih : 29.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/46   

 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Genel Kurula Katılacak Üyelerimizin Dikkatine!
( ÖNEMLİ )
Nisan 2010 ayı içerisinde (19-22 Nisan 2010 tarihleri arasında) gerçekleştirilecek olan Birliklerimiz seçimli Olağan Genel Kurulları ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından; “hazirun cetvelinin seçimlere geçilirken kapatılacağı, seçimlerde yalnızca hazirun cetvelinde imzası bulunan ve oy kullanma kartlarını almış olan üyelerin oy kullanabilecekleri” bildirilmiştir.
 
2) Adıyaman’da Yerleşik Tüm Üyelerimizin Dikkatine!
“İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitim Projesi” Gerçekleştirilecektir.
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
03 Nisan 2010 tarihinde 13.00 – 15.00 saatleri arasında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitim Projesi” düzenlenecek ve katılımcılara, Katılım Belgesi verilecektir. Müracaatlar, Birliğimizin http://www.gaib.org.tr/web/dokuman.asp?id=175 internet bağlantısı aracılığıyla yapılmaktadır.
 
3) “24. Dönem Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi” Gerçekleştirilecektir.
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
17 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da yapılması öngörülen “24. Dönem Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi”nde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar hakkında ekli formun doldurularak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, en geç 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
4) Kuveyt’te İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Kuveyt’te Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan “Türkiye Kuveyt Ekonomik, Sınai Teknik İşbirliği Karma Komitesi 8. Dönem Toplantısı”nda dile getirilmesinde yarar görülen konular ile Türkiye-Kuveyt ticari ilişkileri çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 01 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilmek üzere, Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
 
5) 2006/6 Sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”de Değişiklik Yapılmıştır.
( ÖNEMLİ )
2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Uygulama Usul ve Esasları’nda değişiklik yapılmıştır. Anılan Genelge’nin 2. bölümünde bulunan “Pazar Araştırması Projesi Desteği”nin uygulamacı kuruluşunun İGEME olarak belirlendiği ve destek başvurularının 25.03.2010 itibariyle İGEME’ye yapılması gerektiği belirtilmektedir. Konuya ilişkin detaylar eklidir.
 
6) 669/2009/EC Sayılı Komisyon Yönetmeliği
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, “Bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılması ile ilgili 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliğini uygulayan ve 2006/504/EC sayılı Kararı değiştiren” 669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği’nin 25 Temmuz 2009 tarihli ve L 194 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı ve 25 Ocak 2010 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandığı bildirilmiştir.
 
7) İhracat 2007/3 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde Değişiklik Yapılmıştır.
İhracat 2007/3 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde değişiklik yapılmıştır. Detaylar eklidir.
 
8) İMMİB Tarafından “Kazakistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti” Gerçekleştirilmektedir.
Kazakistan’a (Almatı) yönelik olarak 13-15 Nisan 2010 tarihlerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından “Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti” organizasyonu yapılmaktadır. Katılım için son başvuru tarihi 02 Nisan 2010’dur.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 26.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 45
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2368
Tarih : 25.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/45   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) “Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) VII. Dönem Toplantısı” Gerçekleştirilecektir.
Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da, “Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) VII. Dönem Toplantısı” yapılacaktır. Türkiye-Ukrayna ticari ilişkiler çerçevesinde karşılaşılan sorunlar ve anılan ziyaret esnasında gündeme alınmasında yarar görülen hususlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1) doldurularak, en geç 01 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Etiyopya’ya İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Etiyopyalı ithalatçı firmaların bilgilerine www.musavirlikler.gov.tr adresinden erişilebilir. İlgili firmalarımıza duyurulur.
 
3) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Şam/Suriye’de 14-23 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “57. Uluslararası Fuarı”na, İhracatı Geliştirme ETÜD Merkezi (İGEME) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenmektedir. Katılım için son müracaat tarihi 30 Nisan 2010’dur.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 24.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 44

Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2266

Tarih : 24.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/44   

 

 

Sayın Üyemiz, 

 

1) Filipinlere Un İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine!

Manila Ticaret Müşavirliği tarafından, “Philippine Daily Inguirer” ve “Manila Bulletin” gazetelerinin ticaret eklerinde ‘Gerçek Değerinin Altında Değerlendirilen Buğday Unu Filipinler Cumhuriyeti’nden 20 milyon Peso Çalmaktadır’ ve ‘Hükümet Gerçek Değerinin Altında Değerlendirilen Buğday Unundan 20 Milyon Peso Kaybetmektedir’ başlıklarıyla haberlerin yer aldığı bildirilmiştir. Anılan gazete haberlerine ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

 

2) GDAÜ (Güney Doğu Avrupa Ülkeleri) Bakanlar Toplantısı İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri Hakkında

30 Mart 2010 tarihinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) işbirliğiyle, "Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Dış Ticaret Bakanları Toplantısı" ile eşzamanlı olarak İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri yapılacaktır. Katılım için son müracaat tarihi 26 Mart 2010’dur.

 

3) UİB “3.Tekstil Moda Tasarım Günleri” Düzenliyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nce (UİB) 02–03 Nisan 2010 tarihleri arasında “3. Tekstil ve Moda Tasarım Günleri” gerçekleştirilecektir. Son müracaat tarihi 3 Nisan 2010’dur.

4) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar

- İGEME (İhracatı Geliştirme ETÜD Merkezi) tarafından çıkarılan, “Trading Highlights from Turkey” adlı, detayları ekli yayında yer almak isteyen firmaların 5 Nisan 2010 tarihine kadar İGEME’ye müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

 

konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 


FAHRETTİN CANPOLAT

Genel Sekreter

 


Eki:   2  Adet Elektronik Dosya

Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 43
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2175
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/43   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Tüm Üyelerimizin Dikkatine!
İhracatta Karşılaştığınız Sorunlarınızı Bildiriniz.
İGEME bünyesinde oluşturulan Ülke Masaları kapsamında hazırlanacak raporlarda kullanılmak üzere, Lübnan, Yemen, Kuveyt, Kenya, Fas, Sudan, Türkmenistan, Ukrayna, Endonezya, Vietnam, Şili, Belçika, Pakistan’a ihracatımızda karşılaşılan sorunlar hakkında ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 23 Mart 2010 Salı günü saat 16.00’ya kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Balkan Ülkelerine İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Balkan ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin arttırılması, orta ve uzun vadede söz konusu ülkelerde izlenecek stratejilerin belirlenmesi ve buna uygun yol haritalarının oluşturulmasını teminen oluşturulacak çalışma grubunda değerlendirilmek üzere, Balkan ülkelerine yönelik olarak yapılan ihracatlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin ekli formun (Ek-1) doldurularak TİM’e gönderilmek üzere, en geç 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar, Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
 
3) Entegre ve Kontrollü Ürün Eğitimi 6-7 Nisan 2010 Tarihine Ertelenmiştir.
23-26 Mart 2010 tarihlerinde Antalya’da üzüm, örtü altı sebze ve turunçgil entegre ve kontrollü ürün yetiştiriciliği konularında yapılacak olan eğitim yeterli katılım talebi olmaması nedeniyle 6-7 Nisan 2010 tarihlerine ertelenmiştir.
 
4) Kanada Tarife İndirimleri Hakkında
Kanada Hükümeti’nin tarife indirimlerine ilişkin detaylı bilgileri ekte yer almaktadır.
 
5) AKİB – “Kredi Sigortası Bilgilendirme Semineri” Gerçekleştiriyor.
08 Nisan 2010 tarihinde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) organizasyonunda Mersin’de, “Dış Ticarette Ödeme, Teslim Şekilleri ve Fiyatlandırma” semineri yapılacaktır. Başvuru için son tarih 06 Nisan 2010’dur.
 
6) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, Bangladeş, Tunus ve Kuveyt’te açılan ihalelere, ihale konusuna ve ihaleyi açan kuruluş detaylarına ilişkin duyuruları hakkındaki bilgiler eklidir.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 

FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 39
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2157 
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/39    
 
Halı İhracatçıları Birliği Kurucularına Sirküler
 
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ  
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Kuruluş Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
HALI İHRACATÇILARI
19 Nisan 2010 Pazartesi
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
26 Nisan 2010 Pazartesi
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 40
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2158
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/40    
 
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
KURU MEYVE VE MAMULLERİ
21 Nisan 2010 Çarşamba
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
28 Nisan 2010 Çarşamba 
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 41
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2159 
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/41   
 
Hububat-Bakliyat, Yağlı Toh.ve Mam.İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler
 
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
HUBUBAT-BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ
20 Nisan 2010 Salı
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
27 Nisan 2010 Salı 
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2

Sirküler

Sirküle Yılı: Sirküle Ayı:

Açıklama: Sirkü No:

Tarih: 06.04.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 49
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2600
Tarih : 06.04.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/49   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Gümrüklerde Yaşanan Sorunlarınızı Bildiriniz
( ÖNEMLİ – SÜRELİ )
Bulunan bazı başvurularda, gümrük idarelerince ihracat işlemlerinin sürecinin uzatıldığı ve bu durumun ihracatımızın aksamasına neden olduğu ihracatçılarca Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (DTM) şifahen iletilmiştir. Konuya ilişkin olarak DTM’ye iletilmek üzere, varsa gümrüklerde yaşanan sorunlara ilişkin bir bilgi notunun, en geç 12 Nisan 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Konfeksiyon ve Ev Tekstili İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, ilk etapta Fransa’da bulunan, yıllık 1 milyar Avro ciroya sahip ve AB ülkelerinde faaliyette bulunan büyük bir alıcıya (3 Suisses.com firması) yönelik kadın giyim (büyük beden dahil), iç giyim, erkek spor giyim, bebe ve çocuk giyim, çorap, moda aksesuarları, çanta, ayakkabı ve ev tekstili üreticisi firmaların iştirakiyle bir sektörel ticaret heyeti gerçekleştirileceği ve konu detayları ekli olan heyet programına katılmak isteyen firmaların ekte yer alan bilgi formunu doldurarak en geç 11 Haziran 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar DTM’ye gönderilmek üzere, Birliğimize iletmeleri gerekmektedir.
 
3) “2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”nde Değişiklik Yapılmıştır.
İhracat 2010/4 sayılı “2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 02 Nisan 2010 tarihli ve 27540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu detayları eklidir.
 
4) Nouriel ROUBİNİ Konferansı İleri Bir Tarihe Ertelenmiştir.
7 Nisan 2010 tarihinde Bursa’da Nouriel ROUBİNİ tarafından gerçekleştirilecek Konferans, konuşmacı Prof. Dr. Nouriel ROUBİNİ’nin geçirdiği ani rahatsızlık nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
 
5) Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü “Mahsul Dane Mısır Satış İhalesi” Düzenliyor.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce 2009 yılı istihsali 10.334 Ton Mahsul Dane Mısırın 47 parti halinde satışı için 07.04.2010 tarihinde saat 10.00’da pazarlık usulü ile ihale yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar ektedir.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 02.04.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 47
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2543
Tarih : 02.04.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/47   
 
 
ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR
 
 
 
 
TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİMİZ ÜYELERİNİN DİKKATİNE!
 
 
 
            Sayın Üyemiz,
 
Birliğimiz 2009 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2010 Perşembe günü saat 14.00’de Birliklerimiz Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
 
Üyelerimizin Genel Kurula iştirak edebilmeleri; borçlu üyelerimizin borçlarını ödemiş olmaları ve Temsilci Bildirim yazısının Genel Sekreterliğimize teslim edilmesi ile mümkün olacaktır. Gerek borçların ödenmesi ve gerekse Temsilci Bildirim yazısının teslim edilebilmesi 05 Nisan 2010 Pazartesi mesai bitimine kadar mümkün olacaktır. Aksi takdirde bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
    
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
Tarih: 02.04.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 48

Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2555

Tarih : 02.04.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/48   

 

 

Sayın Üyemiz, 

 

1) “Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve Toplantısı” Hakkında

( ÖNEMLİ – SÜRELİ )

20-22 Nisan 2010 tarihinde “Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve Toplantısı” çerçevesinde İtalya’ya gerçekleştirilecek olan çalışma ziyaretinde gündeme getirilmesinde yarar görülen sorun ve konulara ilişkin ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 08 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gönderilmek üzere, Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

2) Filipinlere Yönelik Un İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine!

30 Mart 2010 tarihinde Filipinlere yönelik un ihracatımızla ilgili olarak Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Genel Müdürü TACANDONG ile bir yapılan görüşmeye ilişkin detaylar eklidir.

 

3) Özbekistan Taşımacılık Sorunları Hakkında

Özbekistan Bakanlar Kurulu’nca "Özbekistan Cumhuriyeti’nden Özel Yükler ve Harp Malzemelerinin Transit Geçişinin Kontrol Altına Alınması ve Düzenlenmesi Kararı" uyarınca askeri teçhizat ve malzeme ile alıcısı askeri kurum ve kuruluşlar olan her türlü malzemenin Özbekistan üzerinden transit geçişine, ilgili devlet kurumlarından gerekli izinlerin alınması suretiyle izin verildiği bildirilmiştir. Konu detayları eklidir.

 

4) Nouriel ROUBİNİ Konferansı

7 Nisan 2010 tarihinde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) davetlisi olarak Bursa’ya gelecek olan Nouriel ROUBİNİ, dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında Türkiye’nin geleceğini anlatacağı bir konferans gerçekleştirilecektir.

 

5) Kazakistan Ticaret Heyeti Düzenleniyor.

Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN başkanlığında 13-15 Nisan 2010 tarihlerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’nce (İMMİB) Kazakistan’a (Almatı) yönelik bir “Ticaret Heyeti” organizasyonun yapılacaktır. Katılım için son müracaat tarihi 05 Nisan 2010’dur.

 

6) OAİB Tarafından “BIG 5 Fuarı”nın Milli Katılım Organizasyonu Yapılmaktadır.

22-25 Kasım 2010 tarihlerinde Arap yarımadasının en büyük Yapı Fuarı olan ve Dubai – Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen “The BIG 5 SHOW 2010 - Uluslararası Yapı ve İnşaat, Su Teknolojileri & Çevre, Cam & Metal, Havalandırma & Soğutma, Temizlik & Bakım Fuarı”nın Milli Katılım organizasyonu Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nce (OAİB) düzenlenmektedir.

 

7) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar

- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, Tunus, Özbekistan, Japonya, Kuveyt ve Suriye’de açılan ihalelere, ihale konusuna ve ihaleyi açan kuruluş detaylarına ilişkin duyuruları hakkındaki bilgiler eklidir.

 

konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

FAHRETTİN CANPOLAT

Genel Sekreter

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya

Ek-1 Ek-2
Tarih: 29.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 46

Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2415
Tarih : 29.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/46   

 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Genel Kurula Katılacak Üyelerimizin Dikkatine!
( ÖNEMLİ )
Nisan 2010 ayı içerisinde (19-22 Nisan 2010 tarihleri arasında) gerçekleştirilecek olan Birliklerimiz seçimli Olağan Genel Kurulları ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından; “hazirun cetvelinin seçimlere geçilirken kapatılacağı, seçimlerde yalnızca hazirun cetvelinde imzası bulunan ve oy kullanma kartlarını almış olan üyelerin oy kullanabilecekleri” bildirilmiştir.
 
2) Adıyaman’da Yerleşik Tüm Üyelerimizin Dikkatine!
“İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitim Projesi” Gerçekleştirilecektir.
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
03 Nisan 2010 tarihinde 13.00 – 15.00 saatleri arasında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Eğitim Projesi” düzenlenecek ve katılımcılara, Katılım Belgesi verilecektir. Müracaatlar, Birliğimizin http://www.gaib.org.tr/web/dokuman.asp?id=175 internet bağlantısı aracılığıyla yapılmaktadır.
 
3) “24. Dönem Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi” Gerçekleştirilecektir.
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
17 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da yapılması öngörülen “24. Dönem Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi”nde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar hakkında ekli formun doldurularak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, en geç 31 Mart 2010 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
4) Kuveyt’te İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
( ÖNEMLİ - SÜRELİ )
Kuveyt’te Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan “Türkiye Kuveyt Ekonomik, Sınai Teknik İşbirliği Karma Komitesi 8. Dönem Toplantısı”nda dile getirilmesinde yarar görülen konular ile Türkiye-Kuveyt ticari ilişkileri çerçevesinde karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 01 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilmek üzere, Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
 
5) 2006/6 Sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”de Değişiklik Yapılmıştır.
( ÖNEMLİ )
2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamındaki Uygulama Usul ve Esasları’nda değişiklik yapılmıştır. Anılan Genelge’nin 2. bölümünde bulunan “Pazar Araştırması Projesi Desteği”nin uygulamacı kuruluşunun İGEME olarak belirlendiği ve destek başvurularının 25.03.2010 itibariyle İGEME’ye yapılması gerektiği belirtilmektedir. Konuya ilişkin detaylar eklidir.
 
6) 669/2009/EC Sayılı Komisyon Yönetmeliği
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, “Bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılması ile ilgili 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliğini uygulayan ve 2006/504/EC sayılı Kararı değiştiren” 669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği’nin 25 Temmuz 2009 tarihli ve L 194 sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı ve 25 Ocak 2010 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandığı bildirilmiştir.
 
7) İhracat 2007/3 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde Değişiklik Yapılmıştır.
İhracat 2007/3 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde değişiklik yapılmıştır. Detaylar eklidir.
 
8) İMMİB Tarafından “Kazakistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti” Gerçekleştirilmektedir.
Kazakistan’a (Almatı) yönelik olarak 13-15 Nisan 2010 tarihlerinde Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından “Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti” organizasyonu yapılmaktadır. Katılım için son başvuru tarihi 02 Nisan 2010’dur.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 26.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 45
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2368
Tarih : 25.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/45   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) “Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) VII. Dönem Toplantısı” Gerçekleştirilecektir.
Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da, “Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) VII. Dönem Toplantısı” yapılacaktır. Türkiye-Ukrayna ticari ilişkiler çerçevesinde karşılaşılan sorunlar ve anılan ziyaret esnasında gündeme alınmasında yarar görülen hususlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1) doldurularak, en geç 01 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Etiyopya’ya İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Etiyopyalı ithalatçı firmaların bilgilerine www.musavirlikler.gov.tr adresinden erişilebilir. İlgili firmalarımıza duyurulur.
 
3) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Şam/Suriye’de 14-23 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “57. Uluslararası Fuarı”na, İhracatı Geliştirme ETÜD Merkezi (İGEME) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenmektedir. Katılım için son müracaat tarihi 30 Nisan 2010’dur.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 24.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 44

Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2266

Tarih : 24.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/44   

 

 

Sayın Üyemiz, 

 

1) Filipinlere Un İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine!

Manila Ticaret Müşavirliği tarafından, “Philippine Daily Inguirer” ve “Manila Bulletin” gazetelerinin ticaret eklerinde ‘Gerçek Değerinin Altında Değerlendirilen Buğday Unu Filipinler Cumhuriyeti’nden 20 milyon Peso Çalmaktadır’ ve ‘Hükümet Gerçek Değerinin Altında Değerlendirilen Buğday Unundan 20 Milyon Peso Kaybetmektedir’ başlıklarıyla haberlerin yer aldığı bildirilmiştir. Anılan gazete haberlerine ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

 

2) GDAÜ (Güney Doğu Avrupa Ülkeleri) Bakanlar Toplantısı İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri Hakkında

30 Mart 2010 tarihinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) işbirliğiyle, "Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Dış Ticaret Bakanları Toplantısı" ile eşzamanlı olarak İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri yapılacaktır. Katılım için son müracaat tarihi 26 Mart 2010’dur.

 

3) UİB “3.Tekstil Moda Tasarım Günleri” Düzenliyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nce (UİB) 02–03 Nisan 2010 tarihleri arasında “3. Tekstil ve Moda Tasarım Günleri” gerçekleştirilecektir. Son müracaat tarihi 3 Nisan 2010’dur.

4) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar

- İGEME (İhracatı Geliştirme ETÜD Merkezi) tarafından çıkarılan, “Trading Highlights from Turkey” adlı, detayları ekli yayında yer almak isteyen firmaların 5 Nisan 2010 tarihine kadar İGEME’ye müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

 

konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 


FAHRETTİN CANPOLAT

Genel Sekreter

 


Eki:   2  Adet Elektronik Dosya

Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 43
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2175
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/43   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Tüm Üyelerimizin Dikkatine!
İhracatta Karşılaştığınız Sorunlarınızı Bildiriniz.
İGEME bünyesinde oluşturulan Ülke Masaları kapsamında hazırlanacak raporlarda kullanılmak üzere, Lübnan, Yemen, Kuveyt, Kenya, Fas, Sudan, Türkmenistan, Ukrayna, Endonezya, Vietnam, Şili, Belçika, Pakistan’a ihracatımızda karşılaşılan sorunlar hakkında ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 23 Mart 2010 Salı günü saat 16.00’ya kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Balkan Ülkelerine İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Balkan ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin arttırılması, orta ve uzun vadede söz konusu ülkelerde izlenecek stratejilerin belirlenmesi ve buna uygun yol haritalarının oluşturulmasını teminen oluşturulacak çalışma grubunda değerlendirilmek üzere, Balkan ülkelerine yönelik olarak yapılan ihracatlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin ekli formun (Ek-1) doldurularak TİM’e gönderilmek üzere, en geç 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar, Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
 
3) Entegre ve Kontrollü Ürün Eğitimi 6-7 Nisan 2010 Tarihine Ertelenmiştir.
23-26 Mart 2010 tarihlerinde Antalya’da üzüm, örtü altı sebze ve turunçgil entegre ve kontrollü ürün yetiştiriciliği konularında yapılacak olan eğitim yeterli katılım talebi olmaması nedeniyle 6-7 Nisan 2010 tarihlerine ertelenmiştir.
 
4) Kanada Tarife İndirimleri Hakkında
Kanada Hükümeti’nin tarife indirimlerine ilişkin detaylı bilgileri ekte yer almaktadır.
 
5) AKİB – “Kredi Sigortası Bilgilendirme Semineri” Gerçekleştiriyor.
08 Nisan 2010 tarihinde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) organizasyonunda Mersin’de, “Dış Ticarette Ödeme, Teslim Şekilleri ve Fiyatlandırma” semineri yapılacaktır. Başvuru için son tarih 06 Nisan 2010’dur.
 
6) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, Bangladeş, Tunus ve Kuveyt’te açılan ihalelere, ihale konusuna ve ihaleyi açan kuruluş detaylarına ilişkin duyuruları hakkındaki bilgiler eklidir.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 

FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 39
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2157 
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/39    
 
Halı İhracatçıları Birliği Kurucularına Sirküler
 
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ  
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Kuruluş Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
HALI İHRACATÇILARI
19 Nisan 2010 Pazartesi
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
26 Nisan 2010 Pazartesi
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 40
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2158
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/40    
 
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
KURU MEYVE VE MAMULLERİ
21 Nisan 2010 Çarşamba
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
28 Nisan 2010 Çarşamba 
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 41
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2159 
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/41   
 
Hububat-Bakliyat, Yağlı Toh.ve Mam.İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler
 
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
HUBUBAT-BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ
20 Nisan 2010 Salı
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
27 Nisan 2010 Salı 
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 13:00 / 13:30 - 18:30

Cumartesi: 11:00 - 13:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 13:00 / 13:30 - 18:30

Cumartesi: 11:00 - 13:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510