Sirküler

Sirküle Yılı:

Sirküle Ayı:

Açıklama:

Sirkü No:

Tarih: 26.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 45
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2368
Tarih : 25.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/45   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) “Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) VII. Dönem Toplantısı” Gerçekleştirilecektir.
Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da, “Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) VII. Dönem Toplantısı” yapılacaktır. Türkiye-Ukrayna ticari ilişkiler çerçevesinde karşılaşılan sorunlar ve anılan ziyaret esnasında gündeme alınmasında yarar görülen hususlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1) doldurularak, en geç 01 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Etiyopya’ya İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Etiyopyalı ithalatçı firmaların bilgilerine www.musavirlikler.gov.tr adresinden erişilebilir. İlgili firmalarımıza duyurulur.
 
3) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Şam/Suriye’de 14-23 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “57. Uluslararası Fuarı”na, İhracatı Geliştirme ETÜD Merkezi (İGEME) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenmektedir. Katılım için son müracaat tarihi 30 Nisan 2010’dur.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 24.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 44

Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2266

Tarih : 24.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/44   

 

 

Sayın Üyemiz, 

 

1) Filipinlere Un İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine!

Manila Ticaret Müşavirliği tarafından, “Philippine Daily Inguirer” ve “Manila Bulletin” gazetelerinin ticaret eklerinde ‘Gerçek Değerinin Altında Değerlendirilen Buğday Unu Filipinler Cumhuriyeti’nden 20 milyon Peso Çalmaktadır’ ve ‘Hükümet Gerçek Değerinin Altında Değerlendirilen Buğday Unundan 20 Milyon Peso Kaybetmektedir’ başlıklarıyla haberlerin yer aldığı bildirilmiştir. Anılan gazete haberlerine ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

 

2) GDAÜ (Güney Doğu Avrupa Ülkeleri) Bakanlar Toplantısı İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri Hakkında

30 Mart 2010 tarihinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) işbirliğiyle, "Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Dış Ticaret Bakanları Toplantısı" ile eşzamanlı olarak İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri yapılacaktır. Katılım için son müracaat tarihi 26 Mart 2010’dur.

 

3) UİB “3.Tekstil Moda Tasarım Günleri” Düzenliyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nce (UİB) 02–03 Nisan 2010 tarihleri arasında “3. Tekstil ve Moda Tasarım Günleri” gerçekleştirilecektir. Son müracaat tarihi 3 Nisan 2010’dur.

4) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar

- İGEME (İhracatı Geliştirme ETÜD Merkezi) tarafından çıkarılan, “Trading Highlights from Turkey” adlı, detayları ekli yayında yer almak isteyen firmaların 5 Nisan 2010 tarihine kadar İGEME’ye müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

 

konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 


FAHRETTİN CANPOLAT

Genel Sekreter

 


Eki:   2  Adet Elektronik Dosya

Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 43
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2175
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/43   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Tüm Üyelerimizin Dikkatine!
İhracatta Karşılaştığınız Sorunlarınızı Bildiriniz.
İGEME bünyesinde oluşturulan Ülke Masaları kapsamında hazırlanacak raporlarda kullanılmak üzere, Lübnan, Yemen, Kuveyt, Kenya, Fas, Sudan, Türkmenistan, Ukrayna, Endonezya, Vietnam, Şili, Belçika, Pakistan’a ihracatımızda karşılaşılan sorunlar hakkında ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 23 Mart 2010 Salı günü saat 16.00’ya kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Balkan Ülkelerine İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Balkan ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin arttırılması, orta ve uzun vadede söz konusu ülkelerde izlenecek stratejilerin belirlenmesi ve buna uygun yol haritalarının oluşturulmasını teminen oluşturulacak çalışma grubunda değerlendirilmek üzere, Balkan ülkelerine yönelik olarak yapılan ihracatlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin ekli formun (Ek-1) doldurularak TİM’e gönderilmek üzere, en geç 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar, Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
 
3) Entegre ve Kontrollü Ürün Eğitimi 6-7 Nisan 2010 Tarihine Ertelenmiştir.
23-26 Mart 2010 tarihlerinde Antalya’da üzüm, örtü altı sebze ve turunçgil entegre ve kontrollü ürün yetiştiriciliği konularında yapılacak olan eğitim yeterli katılım talebi olmaması nedeniyle 6-7 Nisan 2010 tarihlerine ertelenmiştir.
 
4) Kanada Tarife İndirimleri Hakkında
Kanada Hükümeti’nin tarife indirimlerine ilişkin detaylı bilgileri ekte yer almaktadır.
 
5) AKİB – “Kredi Sigortası Bilgilendirme Semineri” Gerçekleştiriyor.
08 Nisan 2010 tarihinde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) organizasyonunda Mersin’de, “Dış Ticarette Ödeme, Teslim Şekilleri ve Fiyatlandırma” semineri yapılacaktır. Başvuru için son tarih 06 Nisan 2010’dur.
 
6) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, Bangladeş, Tunus ve Kuveyt’te açılan ihalelere, ihale konusuna ve ihaleyi açan kuruluş detaylarına ilişkin duyuruları hakkındaki bilgiler eklidir.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 

FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 39
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2157 
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/39    
 
Halı İhracatçıları Birliği Kurucularına Sirküler
 
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ  
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Kuruluş Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
HALI İHRACATÇILARI
19 Nisan 2010 Pazartesi
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
26 Nisan 2010 Pazartesi
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 40
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2158
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/40    
 
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
KURU MEYVE VE MAMULLERİ
21 Nisan 2010 Çarşamba
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
28 Nisan 2010 Çarşamba 
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2

Sirküler

Sirküle Yılı: Sirküle Ayı:

Açıklama: Sirkü No:

Tarih: 26.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 45
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2368
Tarih : 25.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/45   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) “Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) VII. Dönem Toplantısı” Gerçekleştirilecektir.
Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da, “Türkiye-Ukrayna Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) VII. Dönem Toplantısı” yapılacaktır. Türkiye-Ukrayna ticari ilişkiler çerçevesinde karşılaşılan sorunlar ve anılan ziyaret esnasında gündeme alınmasında yarar görülen hususlara ilişkin olarak ekli formun (Ek-1) doldurularak, en geç 01 Nisan 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Etiyopya’ya İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Etiyopyalı ithalatçı firmaların bilgilerine www.musavirlikler.gov.tr adresinden erişilebilir. İlgili firmalarımıza duyurulur.
 
3) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Şam/Suriye’de 14-23 Temmuz 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “57. Uluslararası Fuarı”na, İhracatı Geliştirme ETÜD Merkezi (İGEME) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye milli katılım organizasyonu düzenlenmektedir. Katılım için son müracaat tarihi 30 Nisan 2010’dur.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 24.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 44

Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2266

Tarih : 24.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/44   

 

 

Sayın Üyemiz, 

 

1) Filipinlere Un İhracatı Yapan Firmalarımızın Dikkatine!

Manila Ticaret Müşavirliği tarafından, “Philippine Daily Inguirer” ve “Manila Bulletin” gazetelerinin ticaret eklerinde ‘Gerçek Değerinin Altında Değerlendirilen Buğday Unu Filipinler Cumhuriyeti’nden 20 milyon Peso Çalmaktadır’ ve ‘Hükümet Gerçek Değerinin Altında Değerlendirilen Buğday Unundan 20 Milyon Peso Kaybetmektedir’ başlıklarıyla haberlerin yer aldığı bildirilmiştir. Anılan gazete haberlerine ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

 

2) GDAÜ (Güney Doğu Avrupa Ülkeleri) Bakanlar Toplantısı İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri Hakkında

30 Mart 2010 tarihinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) işbirliğiyle, "Güney Doğu Avrupa Ülkeleri (GDAÜ) Dış Ticaret Bakanları Toplantısı" ile eşzamanlı olarak İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri yapılacaktır. Katılım için son müracaat tarihi 26 Mart 2010’dur.

 

3) UİB “3.Tekstil Moda Tasarım Günleri” Düzenliyor.

Uludağ İhracatçı Birlikleri’nce (UİB) 02–03 Nisan 2010 tarihleri arasında “3. Tekstil ve Moda Tasarım Günleri” gerçekleştirilecektir. Son müracaat tarihi 3 Nisan 2010’dur.

4) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar

- İGEME (İhracatı Geliştirme ETÜD Merkezi) tarafından çıkarılan, “Trading Highlights from Turkey” adlı, detayları ekli yayında yer almak isteyen firmaların 5 Nisan 2010 tarihine kadar İGEME’ye müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

 

konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

 


FAHRETTİN CANPOLAT

Genel Sekreter

 


Eki:   2  Adet Elektronik Dosya

Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 43
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2175
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/43   
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
1) Tüm Üyelerimizin Dikkatine!
İhracatta Karşılaştığınız Sorunlarınızı Bildiriniz.
İGEME bünyesinde oluşturulan Ülke Masaları kapsamında hazırlanacak raporlarda kullanılmak üzere, Lübnan, Yemen, Kuveyt, Kenya, Fas, Sudan, Türkmenistan, Ukrayna, Endonezya, Vietnam, Şili, Belçika, Pakistan’a ihracatımızda karşılaşılan sorunlar hakkında ekli formun (Ek-1) doldurularak en geç 23 Mart 2010 Salı günü saat 16.00’ya kadar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere, Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir.
 
2) Balkan Ülkelerine İhracat Yapan Firmalarımızın Dikkatine!
Balkan ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerimizin arttırılması, orta ve uzun vadede söz konusu ülkelerde izlenecek stratejilerin belirlenmesi ve buna uygun yol haritalarının oluşturulmasını teminen oluşturulacak çalışma grubunda değerlendirilmek üzere, Balkan ülkelerine yönelik olarak yapılan ihracatlarda karşılaşılan sorunlara ilişkin ekli formun (Ek-1) doldurularak TİM’e gönderilmek üzere, en geç 24 Mart 2010 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar, Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.
 
3) Entegre ve Kontrollü Ürün Eğitimi 6-7 Nisan 2010 Tarihine Ertelenmiştir.
23-26 Mart 2010 tarihlerinde Antalya’da üzüm, örtü altı sebze ve turunçgil entegre ve kontrollü ürün yetiştiriciliği konularında yapılacak olan eğitim yeterli katılım talebi olmaması nedeniyle 6-7 Nisan 2010 tarihlerine ertelenmiştir.
 
4) Kanada Tarife İndirimleri Hakkında
Kanada Hükümeti’nin tarife indirimlerine ilişkin detaylı bilgileri ekte yer almaktadır.
 
5) AKİB – “Kredi Sigortası Bilgilendirme Semineri” Gerçekleştiriyor.
08 Nisan 2010 tarihinde, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) organizasyonunda Mersin’de, “Dış Ticarette Ödeme, Teslim Şekilleri ve Fiyatlandırma” semineri yapılacaktır. Başvuru için son tarih 06 Nisan 2010’dur.
 
6) Çeşitli Duyuru ve Fuarlar
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin, Bangladeş, Tunus ve Kuveyt’te açılan ihalelere, ihale konusuna ve ihaleyi açan kuruluş detaylarına ilişkin duyuruları hakkındaki bilgiler eklidir.
 
konularına ilişkin sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 

FAHRETTİN CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 39
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2157 
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/39    
 
Halı İhracatçıları Birliği Kurucularına Sirküler
 
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ  
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI
 
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Kuruluş Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
HALI İHRACATÇILARI
19 Nisan 2010 Pazartesi
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
26 Nisan 2010 Pazartesi
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2
Tarih: 22.03.2010
Sirkü Yılı: 2010
Sirkü no: 40
Sayı : B.02.1.DTM.5.18.01.02/ 2158
Tarih : 22.03.2010

Tüm Üyelere Sirküler : 10/40    
 
Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler
 
ÖNEMLİ - SÜRELİ
 
 
BİRLİĞİMİZ 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
 
Sayın Üyemiz,
 
Birliğimizin 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih, yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurula ilişkin gündem ile önemli bilgileri içeren duyuru metnimiz ve Temsilci Bildirim Yazısı ekte gönderilmektedir.
 
Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.
 
 
 
 
 
 
 
BİRLİK ADI
 
I. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI
TARİHİ, SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde)
KURU MEYVE VE MAMULLERİ
21 Nisan 2010 Çarşamba
 Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
28 Nisan 2010 Çarşamba 
Saat 14.00
GAİB Toplantı Salonu
 
 
 

Fahrettin CANPOLAT
Genel Sekreter
 

Eki:   2  Adet Elektronik Dosya
Ek-1 Ek-2

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 13:00 / 13:30 - 18:30

Cumartesi: 11:00 - 13:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 09:00 - 13:00 / 13:30 - 18:30

Cumartesi: 11:00 - 13:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510