CIRCULAR

Sirküle Yılı:

Sirküle Ayı:

Açıklama:

Sirkü No:

Tarih: 27.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 112

Sayı:2019/428-03993
Tarih:27.06.2019

Sayın Üyemiz,

1) Wall&Floorex – Uluslararası Mısır-Kahire Yer Ve Duvar Kaplamaları Fuarı Hk.

19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Mısır- Kahire’de Wall & Floorex Yer, Zemin ve Duvar Kaplamaları Fuarı gerçekleştirilecek olup, fuara katılmak isteyen halı sektöründeki ihracatçılarımız için detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

 

2) INNOPROM 2019 Uluslararası Sanayi Fuarı ve Türkiye-Rusya İş Forumu Hk.

8-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Rusya’nın Yekaterinburg kentinde INNOPROM 2019 Fuarı düzenlenecek olup, 8 Temmuz 2019 tarihinde fuar alanında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Tuna TURAGAY’ın katılımları ile Türkiye-Rusya İş Forumu gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

 

3) TS 13143/TST T2 Gıdalar – Glutensiz Veya Çok Düşük Glutenli Standardı Hk.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "TS 13143/tst T2 Gıdalar-Glutensiz veya çok düşük glutenli" standard tasarısının bir örneği ile detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

4) Bosna Hersek’te Yatırım İmkanları Hk.

Bosna Hersek’in en büyük mobilya üreticilerinden biri şirket/tesisini banka kanalıyla satışa çıkarmıştır. Ülkemizden mezkûr fabrika ile ilgilenebilecek özellikle mobilya sektöründeki yatırımcılara gizlilik sözleşmesi imzalamaları kaydıyla şirkete ilişkin kapsamlı bilgi sunulabilmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize rica olunur.

 

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 26.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 111

Sayı:2019/427-03980
Tarih:26.06.2019

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 111

IRAK’A İHRACAT YAPAN ÜYELERMİZİN DİKKATİNE!

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Irak Gümrükler Genel İdaresi''nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden 19 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan bir duyurusunda, Irak Bakanlar Kurulu''nun 28 Mayıs 2019 tarihli toplantısında, “sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin” ithalatının yasaklamasına karar verildiği, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve bir yıl yürürlükte kalacağının belirtildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur.
 

Mikail İRTEGÜN

Genel Sekreter V.

EK:

- İthalat Yasağı Ek Web Sayfası Örneği (1 Sayfa)

- İthalat Yasağı Ek Gayri resmi Tercüme (1 Sayfa)

Ek-1 Ek-2
Tarih: 24.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 109

Sayı:2019/409-03822
Tarih:24.06.2019

 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 109

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, E-TİCARET VE E-İHRACAT EĞİTİMİNE DAVET (MARDİN)

HATIRLATMA

 

 

Sayın Üyemiz,

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile;ilgililerine e-ihracat ve dijital dönüşüm hakkında bir vizyon kazanmaları, e-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurtdışı pazaryerleri ile global bir ağ kurabilmeleri yönünde katkı sunmak amacıyla 2 günlük bir E-İhracat, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimiverilecektir. Söz konusu eğitim; TOBB E-Ticaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter ÖZDEMİR, 4ARC CMO’su Yetkin ŞEKEROĞLU, 4ARC CEO’su Murat ÇELİK, Eres Medya CEO’su Yılmaz ERES, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet ERDEMİ, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin ÖZGEN’den oluşan uzman bir kadro tarafından verilecektir.

Bu kapsamda katılımcılara verilecek bahse konu eğitim 26-27 Haziran 2019tarihlerinde Erdoba Elegance Hotel’de (Mardin)gerçekleştirilecektir.

Programı ekte yer alan eğitime katılım ücretsiz olup, eğitim almak isteyen ilgililerin https://www.gaib.org.tr/forms/mardin/basvuru.htm adresinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

Katılımlarınız önemle rica olunur.
 

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 21.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 108

Sayı:2019/418-03861

Tarih: 21.06.2019

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 108

Sayın Üyemiz,

 

1) Çin Özelinde Yaşanan İhracat Sorunları Hk.

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Ticaret Bakanımızın katılımları ile 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirilecek olup üyelerimizin söz konusu ülke özelinde gündeme getirilmesinde fayda gördüğü hususları 24 Haziran 2019 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri beklenmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

 

2) ABD-Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Savaşları Hk.

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında son dönemde yaşanan ticaret savaşlarına istinaden Çin resmi makamlarınca yayınlanan listeler çerçevesinde Çin’in aldığı ek vergi kararlarına konu ürünlere ait listeler ekte iletilmiştir.

 

3) Rusya Federasyonu Zorunlu Etiketleme Uygulaması Hk.

Rusya Federasyonu (RF)’nda 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, RF'nin ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenmek suretiyle ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi” kurulması planlanmakta olup uygulamaya ilişkin ürün grupları ve uygulama tarihleri hakkında detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

4) Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ Hk.

Elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak olan kontrole ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesini teminen hazırlanan “İhracat:2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ” 18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

5) Letonya-Estonya Gıda Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın artırılması amacıyla, 3-7 Eylül 2019 tarihleri arasında Letonya’nın Riga, Estonya’nın Tallinn şehirlerine yönelik Gıda Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti organize edilerek katılımcı firmalar ile alıcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapılması planlanmaktadır. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

6) Cumhurbaşkanımızın Bosna Hersek ve Sırbistan Ziyaretleri Hk.

Cumhurbaşkanımızın temmuz ayında yapması öngörülen Sırbistan ve Bosna Hersek ziyaretleri kapsamında ihracatçılarımızın Bosna Hersek ve Sırbistan pazarlarında yaşadıkları sorunları, bu ülkelere ihracatın artırılması için önerilerini ve resmi temaslarda dile getirilmesinde fayda görülen hususları Genel Sekreterliğimize iletmesi beklenmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize rica olunur.

 

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 21.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 107

Sayı:2019/416-03857
Tarih:21.06.2019   

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 107

ISPM 15 UYGULAMALARI VE İHRACATÇI ÜYE BİLGİLERİ HAKKINDA
 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, ihraç yolu ile gönderilen mal ve malzeme ile taşıma ve korunma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan ISPM-15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Ahşap Ambalaj Materyali) standardına uygun olarak ısıl işleme tabi tutulması gerektiği, aksi takdirde ürünlerin ülkemize iade edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik”in kaldırıldığı, 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğin ise 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olduğu bildirilmektedir.

İhracat işlemlerinde bitki ve bitkisel ürünler için resmi kontrollerin Zirai Karantina ve İl Müdürlüklerince görevli inspektörler tarafından denetlendiği, mermer, beyaz eşya, makine ekipman, oto yedek parça, cam, elektronik eşya vb. diğer sanayi ürünleri ile ilgili görev ve yetkileri olmadığı için ihraç edilen bu ürünlerin ahşap malzemelerinin görülemediği, ISPM-15 işaretlemesi yapılıp yapılmadığının denetlenemediği, ancak geri bildirimlerin çok büyük kısmını kontrolü yapılmayan bu ürünlerin oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yeni yönetmelikte ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin paydaşları olan izin belgeli işletmelere, ihracatçılara ve piyasada “ikinci elci” olarak tabir edilen tedarikçilere eşit sorumluluklar yüklendiği belirtilmekte olup, yönetmeliğe uygun ahşap malzeme kullanmamaları durumunda ihracatçılara idari yaptırımlar getirildiği vurgulanmakta ve tüm paydaşları kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan eğitim toplantılarına katılmak üzere ilgili ihracatçı firma listelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu uygulama ile ilgili eğitim toplantılarına katılmak isteyen üyelerimizin 25 Haziran 2019 tarihine kadar https://www.gaib.org.tr/forms/ISM15/basvuru.htm bağlantısında yer alan formu doldurmaları beklenmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur.

 

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

 

EK:
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yazısı (4 sayfa) 

Ek-1
Tarih: 20.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 106

Sayı:2019/409-03822
Tarih:20.06.2019


Tüm Üyelere Sirküler

19 / 106

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, E-TİCARET VE E-İHRACAT EĞİTİMİNE DAVET (MARDİN)

Sayın Üyemiz,

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile;ilgililerine e-ihracat ve dijital dönüşüm hakkında bir vizyon kazanmaları, e-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurtdışı pazaryerleri ile global bir ağ kurabilmeleri yönünde katkı sunmak amacıyla 2 günlük bir E-İhracat, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimiverilecektir. Söz konusu eğitim; TOBB E-Ticaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter ÖZDEMİR, 4ARC CMO’su Yetkin ŞEKEROĞLU, 4ARC CEO’su Murat ÇELİK, Eres Medya CEO’su Yılmaz ERES, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet ERDEMİ, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin ÖZGEN’den oluşan uzman bir kadro tarafından verilecektir.

Bu kapsamda katılımcılara verilecek bahse konu eğitim 26-27 Haziran 2019tarihlerinde Erdoba Elegance Hotel’de (Mardin)gerçekleştirilecektir.

Programı ekte yer alan eğitime katılım ücretsiz olup, eğitim almak isteyen ilgililerin https://www.gaib.org.tr/forms/mardin/basvuru.htm adresinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

Katılımlarınız önemle rica olunur.


Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

EK: 1)Broşür (1 sayfa)

2)Eğitim Programı (1 Sayfa)

Ek-1 Ek-2
Tarih: 20.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 105

Sayı:2019/409-03822
Tarih:19.06.2019

 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 105

 

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, E-TİCARET VE E-İHRACAT EĞİTİMİNE DAVET (ŞANLIURFA)

Sayın Üyemiz,

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile;ilgililerine e-ihracat ve dijital dönüşüm hakkında bir vizyon kazanmaları, e-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurtdışı pazaryerleri ile global bir ağ kurabilmeleri yönünde katkı sunmak amacıyla 2 günlük bir E-İhracat, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimiverilecektir. Söz konusu eğitim; TOBB E-Ticaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter ÖZDEMİR, 4ARC CMO’su Yetkin ŞEKEROĞLU, 4ARC CEO’su Murat ÇELİK, Eres Medya CEO’su Yılmaz ERES, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet ERDEMİ, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin ÖZGEN’den oluşan uzman bir kadro tarafından verilecektir.

Bu kapsamda katılımcılara verilecek bahse konu eğitim 27-28 Haziran 2019tarihlerinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Merkez Binasındagerçekleştirilecektir.

Programı ekte yer alan eğitime katılım ücretsiz olup, eğitim almak isteyen ilgililerin http://www.gaib.org.tr/forms/surfa/e-ihracat.htm adresinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Katılımlarınız önemle rica olunur.

Mikail İRTEGÜN

Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 19.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 104

Sayı:2019/405-03785
Tarih:19.06.2019


Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler

19 / 104

THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2019 FUAR RAPORU

Sayın Üyemiz,

28 Mayıs – 1 Haziran 2019 tarihlerinde Bangkok/Tayland’da gerçekleşen ve Birliğimizce info stantla katılım sağlanılan THAIFEX 2019 Fuarı’na ilişkin fuar raporu ve standımızı ziyaret eden firmaların kartvizit bilgileri ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

Serdar H. AYDOĞAN

Genel Sekreter V.

Ek-1
Tarih: 19.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 103

Sayı:2019/408-03789

Tarih: 19.06.2019


Tüm Üyelere Sirküler

19 / 103

Sayın Üyemiz,

 

1) İhracatta Yaşanan Sorun Bildirimleri Hk.

Üyelerimizin, ihracatta karşılaşılan güncel sorunları çözüm önerileri ile birlikte, Birliklerimizce ilgili platformlarda gündeme getirilmek üzere 21 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri önemle rica olunur.

 

2) TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri Hk.

80 Milyar Avro'luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk2020 Destek ve Ödülleri hakkında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığınca hazırlanan bilgi notu ekte iletilmektedir.

 

3) Endonezya Yatırım Forumu Hk.

Endonezya İstanbul Başkonsolosluğu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye- Endonezya İş Konseyi işbirliği ile 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00'da İstanbul Mövenpick Hotel'de Endonezya İş Forumu düzenlenecektir. Katılım için detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

4) Yaptırımlar Komitesi Daeş ve El-Kaide Hk.

BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde DEAŞ ve El-Kaide Yaptırımlar Konsolide Listesi’nden Mazen Salah Mohammed isimli şahıs çıkarılmış olup ilgili bildirim ekte yer almaktadır.

 

5) Danışman Türkmen Firmalar Hk.

11 Ağustos 2019 tarihinde Türkmenbaşı şehrinde bulunan Awaza Turistik Bölgesinde düzenlenecek Birinci Hazar Ekonomik Forumu kapsamında 11- 12 Ağustos 2019 tarihlerinde Hazar Yenilikçi Teknolojiler Fuarı düzenlenecektir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

6) Türkiye-Nepal İş Konseyi Katmandu Ziyareti Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Nepal İş Konseyi tarafından, 16-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Nepal’in başkenti Katmandu’ya heyet ziyareti düzenlenecektir. Katılım için detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

7) Pakistan’a Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Pakistan’a ithal edilecek gıda ürünlerinin ambalajı üzerinde ürün içeriği ile ilgili olarak İngilizce ve Urduca etiket bulunması ve bu ürünlerin Helal Sertifikasına sahip olması zorunluluğu uygulaması ülkelerin yeni mevzuata uyum sağlayabilmelerini teminen 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle uygulanacak olup, detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

Serdar H. AYDOĞAN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 18.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 102

Sayı:2019/407-03787
Tarih:18.06.2019

 

 

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler

19 / 102

 

KURU KAYISI REKOLTE RAPORU AÇIKLANMIŞTIR

 

 

Sayın Üyemiz,

Malatya iline ait 2019 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesini gösterir tablo ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

 

 

Serdar H. AYDOĞAN

Genel Sekreter V.

 

EK: Kuru Kayısı Rekolte Raporu (1 Sayfa)

Ek-1

CIRCULAR

Sirküle Yılı: Sirküle Ayı:

Açıklama: Sirkü No:

Tarih: 27.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 112

Sayı:2019/428-03993
Tarih:27.06.2019

Sayın Üyemiz,

1) Wall&Floorex – Uluslararası Mısır-Kahire Yer Ve Duvar Kaplamaları Fuarı Hk.

19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Mısır- Kahire’de Wall & Floorex Yer, Zemin ve Duvar Kaplamaları Fuarı gerçekleştirilecek olup, fuara katılmak isteyen halı sektöründeki ihracatçılarımız için detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

 

2) INNOPROM 2019 Uluslararası Sanayi Fuarı ve Türkiye-Rusya İş Forumu Hk.

8-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Rusya’nın Yekaterinburg kentinde INNOPROM 2019 Fuarı düzenlenecek olup, 8 Temmuz 2019 tarihinde fuar alanında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Tuna TURAGAY’ın katılımları ile Türkiye-Rusya İş Forumu gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

 

3) TS 13143/TST T2 Gıdalar – Glutensiz Veya Çok Düşük Glutenli Standardı Hk.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "TS 13143/tst T2 Gıdalar-Glutensiz veya çok düşük glutenli" standard tasarısının bir örneği ile detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

4) Bosna Hersek’te Yatırım İmkanları Hk.

Bosna Hersek’in en büyük mobilya üreticilerinden biri şirket/tesisini banka kanalıyla satışa çıkarmıştır. Ülkemizden mezkûr fabrika ile ilgilenebilecek özellikle mobilya sektöründeki yatırımcılara gizlilik sözleşmesi imzalamaları kaydıyla şirkete ilişkin kapsamlı bilgi sunulabilmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize rica olunur.

 

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 26.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 111

Sayı:2019/427-03980
Tarih:26.06.2019

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 111

IRAK’A İHRACAT YAPAN ÜYELERMİZİN DİKKATİNE!

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Bağdat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Irak Gümrükler Genel İdaresi''nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden 19 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan bir duyurusunda, Irak Bakanlar Kurulu''nun 28 Mayıs 2019 tarihli toplantısında, “sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin” ithalatının yasaklamasına karar verildiği, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve bir yıl yürürlükte kalacağının belirtildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur.
 

Mikail İRTEGÜN

Genel Sekreter V.

EK:

- İthalat Yasağı Ek Web Sayfası Örneği (1 Sayfa)

- İthalat Yasağı Ek Gayri resmi Tercüme (1 Sayfa)

Ek-1 Ek-2
Tarih: 24.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 109

Sayı:2019/409-03822
Tarih:24.06.2019

 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 109

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, E-TİCARET VE E-İHRACAT EĞİTİMİNE DAVET (MARDİN)

HATIRLATMA

 

 

Sayın Üyemiz,

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile;ilgililerine e-ihracat ve dijital dönüşüm hakkında bir vizyon kazanmaları, e-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurtdışı pazaryerleri ile global bir ağ kurabilmeleri yönünde katkı sunmak amacıyla 2 günlük bir E-İhracat, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimiverilecektir. Söz konusu eğitim; TOBB E-Ticaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter ÖZDEMİR, 4ARC CMO’su Yetkin ŞEKEROĞLU, 4ARC CEO’su Murat ÇELİK, Eres Medya CEO’su Yılmaz ERES, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet ERDEMİ, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin ÖZGEN’den oluşan uzman bir kadro tarafından verilecektir.

Bu kapsamda katılımcılara verilecek bahse konu eğitim 26-27 Haziran 2019tarihlerinde Erdoba Elegance Hotel’de (Mardin)gerçekleştirilecektir.

Programı ekte yer alan eğitime katılım ücretsiz olup, eğitim almak isteyen ilgililerin https://www.gaib.org.tr/forms/mardin/basvuru.htm adresinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

Katılımlarınız önemle rica olunur.
 

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 21.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 108

Sayı:2019/418-03861

Tarih: 21.06.2019

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 108

Sayın Üyemiz,

 

1) Çin Özelinde Yaşanan İhracat Sorunları Hk.

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Ticaret Bakanımızın katılımları ile 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirilecek olup üyelerimizin söz konusu ülke özelinde gündeme getirilmesinde fayda gördüğü hususları 24 Haziran 2019 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri beklenmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır. 

 

2) ABD-Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Savaşları Hk.

ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında son dönemde yaşanan ticaret savaşlarına istinaden Çin resmi makamlarınca yayınlanan listeler çerçevesinde Çin’in aldığı ek vergi kararlarına konu ürünlere ait listeler ekte iletilmiştir.

 

3) Rusya Federasyonu Zorunlu Etiketleme Uygulaması Hk.

Rusya Federasyonu (RF)’nda 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, RF'nin ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenmek suretiyle ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi” kurulması planlanmakta olup uygulamaya ilişkin ürün grupları ve uygulama tarihleri hakkında detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

4) Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ Hk.

Elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak olan kontrole ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesini teminen hazırlanan “İhracat:2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ” 18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

5) Letonya-Estonya Gıda Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın artırılması amacıyla, 3-7 Eylül 2019 tarihleri arasında Letonya’nın Riga, Estonya’nın Tallinn şehirlerine yönelik Gıda Ürünleri Sektörel Ticaret Heyeti organize edilerek katılımcı firmalar ile alıcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapılması planlanmaktadır. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

6) Cumhurbaşkanımızın Bosna Hersek ve Sırbistan Ziyaretleri Hk.

Cumhurbaşkanımızın temmuz ayında yapması öngörülen Sırbistan ve Bosna Hersek ziyaretleri kapsamında ihracatçılarımızın Bosna Hersek ve Sırbistan pazarlarında yaşadıkları sorunları, bu ülkelere ihracatın artırılması için önerilerini ve resmi temaslarda dile getirilmesinde fayda görülen hususları Genel Sekreterliğimize iletmesi beklenmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize rica olunur.

 

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 21.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 107

Sayı:2019/416-03857
Tarih:21.06.2019   

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 107

ISPM 15 UYGULAMALARI VE İHRACATÇI ÜYE BİLGİLERİ HAKKINDA
 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, ihraç yolu ile gönderilen mal ve malzeme ile taşıma ve korunma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan ISPM-15 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri Ahşap Ambalaj Materyali) standardına uygun olarak ısıl işleme tabi tutulması gerektiği, aksi takdirde ürünlerin ülkemize iade edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik”in kaldırıldığı, 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğin ise 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olduğu bildirilmektedir.

İhracat işlemlerinde bitki ve bitkisel ürünler için resmi kontrollerin Zirai Karantina ve İl Müdürlüklerince görevli inspektörler tarafından denetlendiği, mermer, beyaz eşya, makine ekipman, oto yedek parça, cam, elektronik eşya vb. diğer sanayi ürünleri ile ilgili görev ve yetkileri olmadığı için ihraç edilen bu ürünlerin ahşap malzemelerinin görülemediği, ISPM-15 işaretlemesi yapılıp yapılmadığının denetlenemediği, ancak geri bildirimlerin çok büyük kısmını kontrolü yapılmayan bu ürünlerin oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yeni yönetmelikte ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin paydaşları olan izin belgeli işletmelere, ihracatçılara ve piyasada “ikinci elci” olarak tabir edilen tedarikçilere eşit sorumluluklar yüklendiği belirtilmekte olup, yönetmeliğe uygun ahşap malzeme kullanmamaları durumunda ihracatçılara idari yaptırımlar getirildiği vurgulanmakta ve tüm paydaşları kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek olan eğitim toplantılarına katılmak üzere ilgili ihracatçı firma listelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu uygulama ile ilgili eğitim toplantılarına katılmak isteyen üyelerimizin 25 Haziran 2019 tarihine kadar https://www.gaib.org.tr/forms/ISM15/basvuru.htm bağlantısında yer alan formu doldurmaları beklenmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur.

 

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

 

EK:
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yazısı (4 sayfa) 

Ek-1
Tarih: 20.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 106

Sayı:2019/409-03822
Tarih:20.06.2019


Tüm Üyelere Sirküler

19 / 106

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, E-TİCARET VE E-İHRACAT EĞİTİMİNE DAVET (MARDİN)

Sayın Üyemiz,

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile;ilgililerine e-ihracat ve dijital dönüşüm hakkında bir vizyon kazanmaları, e-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurtdışı pazaryerleri ile global bir ağ kurabilmeleri yönünde katkı sunmak amacıyla 2 günlük bir E-İhracat, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimiverilecektir. Söz konusu eğitim; TOBB E-Ticaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter ÖZDEMİR, 4ARC CMO’su Yetkin ŞEKEROĞLU, 4ARC CEO’su Murat ÇELİK, Eres Medya CEO’su Yılmaz ERES, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet ERDEMİ, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin ÖZGEN’den oluşan uzman bir kadro tarafından verilecektir.

Bu kapsamda katılımcılara verilecek bahse konu eğitim 26-27 Haziran 2019tarihlerinde Erdoba Elegance Hotel’de (Mardin)gerçekleştirilecektir.

Programı ekte yer alan eğitime katılım ücretsiz olup, eğitim almak isteyen ilgililerin https://www.gaib.org.tr/forms/mardin/basvuru.htm adresinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

Katılımlarınız önemle rica olunur.


Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

EK: 1)Broşür (1 sayfa)

2)Eğitim Programı (1 Sayfa)

Ek-1 Ek-2
Tarih: 20.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 105

Sayı:2019/409-03822
Tarih:19.06.2019

 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 105

 

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, E-TİCARET VE E-İHRACAT EĞİTİMİNE DAVET (ŞANLIURFA)

Sayın Üyemiz,

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile;ilgililerine e-ihracat ve dijital dönüşüm hakkında bir vizyon kazanmaları, e-ticaret noktasında yol haritası oluşturabilmeleri ve yurtdışı pazaryerleri ile global bir ağ kurabilmeleri yönünde katkı sunmak amacıyla 2 günlük bir E-İhracat, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Eğitimiverilecektir. Söz konusu eğitim; TOBB E-Ticaret Temsilcisi Başkan Yrd. Merter ÖZDEMİR, 4ARC CMO’su Yetkin ŞEKEROĞLU, 4ARC CEO’su Murat ÇELİK, Eres Medya CEO’su Yılmaz ERES, E-Ticaret Merkez Genel Müdürü Mehmet ERDEMİ, 3GEN Teknoloji CEO’su Engin ÖZGEN’den oluşan uzman bir kadro tarafından verilecektir.

Bu kapsamda katılımcılara verilecek bahse konu eğitim 27-28 Haziran 2019tarihlerinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Merkez Binasındagerçekleştirilecektir.

Programı ekte yer alan eğitime katılım ücretsiz olup, eğitim almak isteyen ilgililerin http://www.gaib.org.tr/forms/surfa/e-ihracat.htm adresinde yer alan katılım formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Katılımlarınız önemle rica olunur.

Mikail İRTEGÜN

Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 19.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 104

Sayı:2019/405-03785
Tarih:19.06.2019


Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler

19 / 104

THAIFEX WORLD OF FOOD ASIA 2019 FUAR RAPORU

Sayın Üyemiz,

28 Mayıs – 1 Haziran 2019 tarihlerinde Bangkok/Tayland’da gerçekleşen ve Birliğimizce info stantla katılım sağlanılan THAIFEX 2019 Fuarı’na ilişkin fuar raporu ve standımızı ziyaret eden firmaların kartvizit bilgileri ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

Serdar H. AYDOĞAN

Genel Sekreter V.

Ek-1
Tarih: 19.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 103

Sayı:2019/408-03789

Tarih: 19.06.2019


Tüm Üyelere Sirküler

19 / 103

Sayın Üyemiz,

 

1) İhracatta Yaşanan Sorun Bildirimleri Hk.

Üyelerimizin, ihracatta karşılaşılan güncel sorunları çözüm önerileri ile birlikte, Birliklerimizce ilgili platformlarda gündeme getirilmek üzere 21 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri önemle rica olunur.

 

2) TÜBİTAK Ufuk2020 Destek ve Ödülleri Hk.

80 Milyar Avro'luk dev finansmanıyla dünyanın en büyük bütçeli araştırma ve inovasyon programı olan Ufuk2020 Destek ve Ödülleri hakkında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığınca hazırlanan bilgi notu ekte iletilmektedir.

 

3) Endonezya Yatırım Forumu Hk.

Endonezya İstanbul Başkonsolosluğu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye- Endonezya İş Konseyi işbirliği ile 2 Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00'da İstanbul Mövenpick Hotel'de Endonezya İş Forumu düzenlenecektir. Katılım için detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

4) Yaptırımlar Komitesi Daeş ve El-Kaide Hk.

BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde DEAŞ ve El-Kaide Yaptırımlar Konsolide Listesi’nden Mazen Salah Mohammed isimli şahıs çıkarılmış olup ilgili bildirim ekte yer almaktadır.

 

5) Danışman Türkmen Firmalar Hk.

11 Ağustos 2019 tarihinde Türkmenbaşı şehrinde bulunan Awaza Turistik Bölgesinde düzenlenecek Birinci Hazar Ekonomik Forumu kapsamında 11- 12 Ağustos 2019 tarihlerinde Hazar Yenilikçi Teknolojiler Fuarı düzenlenecektir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

6) Türkiye-Nepal İş Konseyi Katmandu Ziyareti Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/Türkiye-Nepal İş Konseyi tarafından, 16-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Nepal’in başkenti Katmandu’ya heyet ziyareti düzenlenecektir. Katılım için detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

7) Pakistan’a Tarım Ürünleri İhracatı Hk.

Pakistan’a ithal edilecek gıda ürünlerinin ambalajı üzerinde ürün içeriği ile ilgili olarak İngilizce ve Urduca etiket bulunması ve bu ürünlerin Helal Sertifikasına sahip olması zorunluluğu uygulaması ülkelerin yeni mevzuata uyum sağlayabilmelerini teminen 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle uygulanacak olup, detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

Serdar H. AYDOĞAN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 18.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 102

Sayı:2019/407-03787
Tarih:18.06.2019

 

 

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler

19 / 102

 

KURU KAYISI REKOLTE RAPORU AÇIKLANMIŞTIR

 

 

Sayın Üyemiz,

Malatya iline ait 2019 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesini gösterir tablo ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

 

 

Serdar H. AYDOĞAN

Genel Sekreter V.

 

EK: Kuru Kayısı Rekolte Raporu (1 Sayfa)

Ek-1