CIRCULAR

Sirküle Yılı:

Sirküle Ayı:

Açıklama:

Sirkü No:

Tarih: 18.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 102

Sayı:2019/407-03787
Tarih:18.06.2019

 

 

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler

19 / 102

 

KURU KAYISI REKOLTE RAPORU AÇIKLANMIŞTIR

 

 

Sayın Üyemiz,

Malatya iline ait 2019 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesini gösterir tablo ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

 

 

Serdar H. AYDOĞAN

Genel Sekreter V.

 

EK: Kuru Kayısı Rekolte Raporu (1 Sayfa)

Ek-1
Tarih: 17.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 100

Sayı:2019/396-03741
Tarih:17.06.2019
 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 100
 

“1149 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI HAKKINDA”

DUYURU
 

Sayın Üyemiz,


17 Haziran 2019 tarih ve 30804 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 vergi uygulaması hakkında değişiklik yapılmıştır.

Bu çerçevede, “Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları” ile “İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları”nın bu vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

 

Bilgilerinize rica olunur.
 

Serdar H. AYDOĞAN
Genel Sekreter V. 

Ek: Cumhurbaşkanı Kararı (1 Sayfa)

Ek-1
Tarih: 17.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 101

Sayı:2019/397-03742
Tarih:17.06.2019
 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 101

KADIN İHRACATÇILARIMIZIN DİKKATİNE!
 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Bakanlık bünyesinde kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların Bakanlık desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı"oluşturulduğu, böylelikle kadın ve genç girişimcilerimize daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, Bakanlıklarınca yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere, Birliklerimize üye olan firmalarımızdan, hakim ortağı ya da ortaklık payının %50 ve üstü kadın olan girişimcilere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple; kadın ihracatçılara ilişkin http://www.gaib.org.tr/forms/bilgiformu/basvuru.htm bağlantısında yer alan formun, Bakanlığa iletilmek üzere, 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulması beklenmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

 

Serdar H. AYDOĞAN

Genel Sekreter V.

Tarih: 14.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 99

Sayı:2019/395-03697

Tarih: 14.06.2019

 

 

 

 

 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 99

Sayın Üyemiz,

 

1) Irak ile Ticarette Yaşanan Sorunlara İlişkin Anket Çalışması Hk.

DEİK/Türkiye – Irak İş Konseyi Tarafından, Irak ile iş yapan firmalarımızın, ülkede yaşadıkları sorunların tespiti, sorunlara ilişkin görüş ve önerilerin toplanıp ilgili mercilere iletilmesi için anket çalışması gerçekleştirilmekte olup, ilgili anket çalışması ekte iletilmektedir.

 

2) Sektör ve Bakanlık Toplantısı Hk. (İvedi - Süreli)

Tarım ve Orman Bakanlığınca 27 Haziran 2019 tarihinde ülkemizden canlı hayvan ve hayvansal ürün (su ürünleri ve diğer hayvansal ürünler) ihracatında karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla Mersin ilinde toplantı yapılacak olup katılım ve sorunlar hakkında üyelerimiz çözüm önerilerinin 17 Haziran 2019 tarihi saat 13.00’e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi beklenmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

3) “Tacikistan’da İş ve Yatırım Olanakları” Tanıtım Toplantısı Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Gaziantep Sanayi Odası organizasyonu ve Birliklerimiz destekleri ile 18 Haziran 2019, Salı günü saat 15:00’da GSO Toplantı Salonunda Tacikistan Tanıtım Toplantısının gerçekleştirilecek olup katılım için detaylı bilgi ekte iletilmektedir.

 

4) ABD - İş ve İnşaat Makineleri Türkiye Ticaret Merkezi Hk.

TTM projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılmasında katkı sağlanması, ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması ve 2023 yılı için hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak adına katkı sağlaması için ABD içerisinde İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Türkiye Ticaret Merkezi‘nin açılması planlanmaktadır. Söz konusu TTM için talepte bulunmak isteyen üyelerimizin 19 Haziran 2019 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize bilgi iletmesi beklenmektedir.

 

5) Türkiye-Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Bilgilendirme Semineri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü ile Rusya Federal Gümrük Servisi yetkililerinin katılımları ve sunumlarıyla Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulaması hakkında tanıtımının yapılacağı, sisteme ilişkin soruların yanıtlanacağı ve sistemin işlerliğinin görüşüleceği Türkiye – Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Bilgilendirme Semineri 21 Haziran 2019 Cuma günü yapılacaktır. Seminer hakkında detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

6) Mevzuat Taslakları Görüş Hk.

“Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, “Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” ile “Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve ilgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ” taslakları ekte iletilmekte olup söz konusu taslaklara ilişkin üyelerimiz görüşlerinin 21 Haziran 2019 tarihine kadar Genele Sekreterliğimize iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 11.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 97

Sayı:2019/381-03575

Tarih: 11.06.2019

 

 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 97

 

 

Sayın Üyemiz,

 

1) Varşova İnsani Yardım Fuarı Hk.

Polonya’nın Ankara’da mukim Büyükelçiliği’nden alınan bir notaya atıfla, Varşova’da İnsani Yardım Fuarı düzenleneceği ifade edilerek ülkemizden ilgi duyan işadamlarının bu fuara katılmaları talep edilmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

2) Irak Fuar Duyurusu Hk.

Irak Ulaştırma Bakanlığı "Iraq Progressive Expo Conferences" adlı şirketle eşgüdüm içerisinde iletişim, elektronik, işitsel ve görsel medya ile siber güvenlik alanlarında 13-16 Haziran 2019 tarihlerinde Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda bir konferans ve fuar düzenleyek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

3) Kamboçya-Uluslararası İnşaat Sektörü Expo Fuarı Hk.

5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de Kamboçya-Uluslararası İnşaat Sektörü EXPO Fuarı'nın düzenlenecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

4) 4. Abuja Yatırım Fuarı Hk.

30 Temmuz-1 Ağustos 2019 tarihlerinde Abuja’da, Abuja Ticaret ve Sanayi Odası Konferans ve Sergi Merkezi’nde “4. Abuja Yatırım Fuarı” gerçekleştirilecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

5) Tacikistan “Sughd-2019” Fuarı Hk.

21-22 Haziran 2019 tarihlerinde Tacikistan’ın Sogd şehrinde “Sughd-2019” isimli bir uluslararası fuar düzenlenecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

6) Malatya Kayısı Komisyon Toplantısı Hk.

Kuru Kayısı Komisyon çalışmaları kapsamında, 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 11:00’de Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda, 2019/20 sezonu öncesi kuru kayısı sektöründe yaşanan sorunların ve gelişmelerin görüşüleceği toplantı düzenlenecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

7) Dünya Akreditasyon Günü Hk.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu surette uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla 1999 yılında kurularak ülkemizde akreditasyon hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Dünya Akreditasyon Günü ile ilgili olarak detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

 

8) Meksika İş Heyeti Ziyareti Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu /Türkiye-Meksika İş Konseyi tarafından, THY'nin Meksika'ya gerçekleştireceği ilk direkt uçuşu vesilesiyle 22-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında Meksika'ya bir iş dünyası heyeti ziyareti gerçekleştirilecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

9) Kuru İncirde Kontrol Sıklığı Ve Fındık Püresi Cn Kodu Değişikliği Hk.

Bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Mayıs 2019 tarihli ve L 142 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Detaylı bilgi ekte ye ralmaktadır. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

10) Panama TTM Projeleri Ön Talep Toplanması Hk.

TTM projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılmasında katkı sağlanması, ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması ve Panama’daki Kolon Serbest Bölgesi’nde, Orta Amerika, Karayipler ve Güney Amerika’ya yapılan ihracatımızı arttırılabilmesi adına “Panama’da bölgeye yönelik bir Türkiye Ticaret Merkezi açılması” nın değerlendirilmektedir. Panama’da açılması planlanan TTM için başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin ön taleplerini Genel Sekreterliğimize iletmesi beklenmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

11) Nijerya 2.Türk Ürünleri Fuarı Hk.

Batı Afrika Ülkelerine ihracatın ana basamağı olarak adlandırılan ve 190 milyon nüfusu ile Afrika'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Nijerya'nın ekonomi başkenti Lagos'ta, 4-6 Eylül 2019 tarihleri arasında İTO tarafından Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı gerçekleştirilecektir. Katılım hakkında detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

12) Venezuela Turizm İş Forumu Hk.

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta 26-28 Haziran 2019 tarihlerinde “Venezuela Turizm İş Forumu” düzenlenecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize rica olunur.

 

 

Mikail İRTEGÜN

Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2

CIRCULAR

Sirküle Yılı: Sirküle Ayı:

Açıklama: Sirkü No:

Tarih: 18.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 102

Sayı:2019/407-03787
Tarih:18.06.2019

 

 

Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Sirküler

19 / 102

 

KURU KAYISI REKOLTE RAPORU AÇIKLANMIŞTIR

 

 

Sayın Üyemiz,

Malatya iline ait 2019 yılı tahmini kuru kayısı rekoltesini gösterir tablo ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

 

 

Serdar H. AYDOĞAN

Genel Sekreter V.

 

EK: Kuru Kayısı Rekolte Raporu (1 Sayfa)

Ek-1
Tarih: 17.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 100

Sayı:2019/396-03741
Tarih:17.06.2019
 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 100
 

“1149 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI HAKKINDA”

DUYURU
 

Sayın Üyemiz,


17 Haziran 2019 tarih ve 30804 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 vergi uygulaması hakkında değişiklik yapılmıştır.

Bu çerçevede, “Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları” ile “İhracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları”nın bu vergiden muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

 

Bilgilerinize rica olunur.
 

Serdar H. AYDOĞAN
Genel Sekreter V. 

Ek: Cumhurbaşkanı Kararı (1 Sayfa)

Ek-1
Tarih: 17.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 101

Sayı:2019/397-03742
Tarih:17.06.2019
 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 101

KADIN İHRACATÇILARIMIZIN DİKKATİNE!
 

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Bakanlık bünyesinde kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların Bakanlık desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı"oluşturulduğu, böylelikle kadın ve genç girişimcilerimize daha hızlı ve etkin hizmet verilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, Bakanlıklarınca yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere, Birliklerimize üye olan firmalarımızdan, hakim ortağı ya da ortaklık payının %50 ve üstü kadın olan girişimcilere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple; kadın ihracatçılara ilişkin http://www.gaib.org.tr/forms/bilgiformu/basvuru.htm bağlantısında yer alan formun, Bakanlığa iletilmek üzere, 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulması beklenmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

 

Serdar H. AYDOĞAN

Genel Sekreter V.

Tarih: 14.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 99

Sayı:2019/395-03697

Tarih: 14.06.2019

 

 

 

 

 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 99

Sayın Üyemiz,

 

1) Irak ile Ticarette Yaşanan Sorunlara İlişkin Anket Çalışması Hk.

DEİK/Türkiye – Irak İş Konseyi Tarafından, Irak ile iş yapan firmalarımızın, ülkede yaşadıkları sorunların tespiti, sorunlara ilişkin görüş ve önerilerin toplanıp ilgili mercilere iletilmesi için anket çalışması gerçekleştirilmekte olup, ilgili anket çalışması ekte iletilmektedir.

 

2) Sektör ve Bakanlık Toplantısı Hk. (İvedi - Süreli)

Tarım ve Orman Bakanlığınca 27 Haziran 2019 tarihinde ülkemizden canlı hayvan ve hayvansal ürün (su ürünleri ve diğer hayvansal ürünler) ihracatında karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla Mersin ilinde toplantı yapılacak olup katılım ve sorunlar hakkında üyelerimiz çözüm önerilerinin 17 Haziran 2019 tarihi saat 13.00’e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi beklenmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

3) “Tacikistan’da İş ve Yatırım Olanakları” Tanıtım Toplantısı Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile Gaziantep Sanayi Odası organizasyonu ve Birliklerimiz destekleri ile 18 Haziran 2019, Salı günü saat 15:00’da GSO Toplantı Salonunda Tacikistan Tanıtım Toplantısının gerçekleştirilecek olup katılım için detaylı bilgi ekte iletilmektedir.

 

4) ABD - İş ve İnşaat Makineleri Türkiye Ticaret Merkezi Hk.

TTM projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılmasında katkı sağlanması, ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması ve 2023 yılı için hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak adına katkı sağlaması için ABD içerisinde İş ve İnşaat Makineleri Sektörü Türkiye Ticaret Merkezi‘nin açılması planlanmaktadır. Söz konusu TTM için talepte bulunmak isteyen üyelerimizin 19 Haziran 2019 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize bilgi iletmesi beklenmektedir.

 

5) Türkiye-Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Bilgilendirme Semineri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü ile Rusya Federal Gümrük Servisi yetkililerinin katılımları ve sunumlarıyla Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulaması hakkında tanıtımının yapılacağı, sisteme ilişkin soruların yanıtlanacağı ve sistemin işlerliğinin görüşüleceği Türkiye – Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) Bilgilendirme Semineri 21 Haziran 2019 Cuma günü yapılacaktır. Seminer hakkında detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

6) Mevzuat Taslakları Görüş Hk.

“Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”, “Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik” ile “Akredite Edilmiş Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Hizmet Verdiği Üçüncü Tarafların Uygun Olmayan İş ve İşlemlerinin Tespit Edilmesi ve ilgili Taraflararası İletişimin Sağlanması Hakkında Tebliğ” taslakları ekte iletilmekte olup söz konusu taslaklara ilişkin üyelerimiz görüşlerinin 21 Haziran 2019 tarihine kadar Genele Sekreterliğimize iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

Mikail İRTEGÜN
Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2
Tarih: 11.06.2019
Sirkü Yılı: 2019
Sirkü no: 97

Sayı:2019/381-03575

Tarih: 11.06.2019

 

 

Tüm Üyelere Sirküler

19 / 97

 

 

Sayın Üyemiz,

 

1) Varşova İnsani Yardım Fuarı Hk.

Polonya’nın Ankara’da mukim Büyükelçiliği’nden alınan bir notaya atıfla, Varşova’da İnsani Yardım Fuarı düzenleneceği ifade edilerek ülkemizden ilgi duyan işadamlarının bu fuara katılmaları talep edilmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

2) Irak Fuar Duyurusu Hk.

Irak Ulaştırma Bakanlığı "Iraq Progressive Expo Conferences" adlı şirketle eşgüdüm içerisinde iletişim, elektronik, işitsel ve görsel medya ile siber güvenlik alanlarında 13-16 Haziran 2019 tarihlerinde Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda bir konferans ve fuar düzenleyek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

3) Kamboçya-Uluslararası İnşaat Sektörü Expo Fuarı Hk.

5-7 Aralık 2019 tarihlerinde Kamboçya’nın başkenti Punom Pen’de Kamboçya-Uluslararası İnşaat Sektörü EXPO Fuarı'nın düzenlenecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

4) 4. Abuja Yatırım Fuarı Hk.

30 Temmuz-1 Ağustos 2019 tarihlerinde Abuja’da, Abuja Ticaret ve Sanayi Odası Konferans ve Sergi Merkezi’nde “4. Abuja Yatırım Fuarı” gerçekleştirilecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

5) Tacikistan “Sughd-2019” Fuarı Hk.

21-22 Haziran 2019 tarihlerinde Tacikistan’ın Sogd şehrinde “Sughd-2019” isimli bir uluslararası fuar düzenlenecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

6) Malatya Kayısı Komisyon Toplantısı Hk.

Kuru Kayısı Komisyon çalışmaları kapsamında, 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 11:00’de Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda, 2019/20 sezonu öncesi kuru kayısı sektöründe yaşanan sorunların ve gelişmelerin görüşüleceği toplantı düzenlenecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

7) Dünya Akreditasyon Günü Hk.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu surette uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla 1999 yılında kurularak ülkemizde akreditasyon hizmeti vermektedir. Bu kapsamda Dünya Akreditasyon Günü ile ilgili olarak detaylı bilgiler ekte yer almaktadır.

 

8) Meksika İş Heyeti Ziyareti Hk.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu /Türkiye-Meksika İş Konseyi tarafından, THY'nin Meksika'ya gerçekleştireceği ilk direkt uçuşu vesilesiyle 22-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında Meksika'ya bir iş dünyası heyeti ziyareti gerçekleştirilecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

9) Kuru İncirde Kontrol Sıklığı Ve Fındık Püresi Cn Kodu Değişikliği Hk.

Bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkında, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden ve bir örneği ekte sunulan 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe girmek üzere, AB Resmi Gazetesi’nin 29 Mayıs 2019 tarihli ve L 142 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Detaylı bilgi ekte ye ralmaktadır. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

10) Panama TTM Projeleri Ön Talep Toplanması Hk.

TTM projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılmasında katkı sağlanması, ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması ve Panama’daki Kolon Serbest Bölgesi’nde, Orta Amerika, Karayipler ve Güney Amerika’ya yapılan ihracatımızı arttırılabilmesi adına “Panama’da bölgeye yönelik bir Türkiye Ticaret Merkezi açılması” nın değerlendirilmektedir. Panama’da açılması planlanan TTM için başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin ön taleplerini Genel Sekreterliğimize iletmesi beklenmektedir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

11) Nijerya 2.Türk Ürünleri Fuarı Hk.

Batı Afrika Ülkelerine ihracatın ana basamağı olarak adlandırılan ve 190 milyon nüfusu ile Afrika'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Nijerya'nın ekonomi başkenti Lagos'ta, 4-6 Eylül 2019 tarihleri arasında İTO tarafından Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı gerçekleştirilecektir. Katılım hakkında detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

12) Venezuela Turizm İş Forumu Hk.

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta 26-28 Haziran 2019 tarihlerinde “Venezuela Turizm İş Forumu” düzenlenecek olup detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinize rica olunur.

 

 

Mikail İRTEGÜN

Genel Sekreter V.

Ek-1 Ek-2