Lütfen işlem yapmak istediğiniz birliği seçiniz:

Firma Türünü Seçiniz:

FORM AÇIKLAMASI


Aşağıdaki alanları doldurarak KAYDET butonuna basınız. Form oluşturulduktan sonra bilgilerinizi kontrol ediniz. Formu BOŞ almak için hiç bir alanı doldurmadan KAYDET butonuna basınız.

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİANTEP

Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan; 'ne üye olmak istiyorum. Üyeliğimle ilgili belgeler ilişiktedir. Gereğini arz ederim.

/ 2019

Saygılarımla,

Firma Ünvanı
Kaşe - Yetkili İmza

Firma Ünvanı

Firma Yazışma Adresi

Posta Kodu

TC Kimlik No(Şahıs Firmaları için TC Kimlik No girilmelidir)

Vergi No

Telefon

Faks

Email Adresi

Web Adresi

1. Dereceden Yetkili:
Adı Soyadı:
E-Posta:
GSM No:
2. Dereceden Yetkili:
Adı Soyadı:
E-Posta:
GSM No:
İhracat Müdürü
Adı Soyadı:
E-Posta:
GSM No:
Yurtdışı Taleplerin, Bültenlerin ve Sirkülerin nasıl istendiği:
Posta E-mail Web
EKLER:

1- Vergi mükellifiyet yazısı. (İlgili Vergi Dairesi Tasdikli-Fotokopisi)
Gerçek Kişiler için (TC.Kimlik Numarasının yeraldığı)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2- İmza Sirküleri : (Fotokopisi)

3- Taahhütname : (Ekli Form)

4- a)Tüzel Firmalar için : Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
b) Ortak Girişim, Joint-Venture, İş Ortaklıkları, Adi İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar için durumlarını belirtir ortaklık sözleşmesi


FİRMANIZIN KONUMU :
İhracatçı
İthalatçı
İmalatçı
Esnaf ve Sanatkar
İş Ortaklığı (Konsorsiyum)
İmalatçı - İhracatçı
İthalatçı - İmalatçı - İhracatçı
İthalatçı - İhracatçı
Joint Venture
Adi İş Ortaklığı

Firmanızın ihraç ettiği / edeceği maddeler ve biliniyorsa GTİP numarası (Zorunlu Alan Değildir.)
1)

2)

3)


NOTLAR:

1- Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde vekaletname fotokopisi ve vekili imza sirküleri eklenecektir.

2- Giriş aidatı 200.00 TL. olup, üyelik girişi esnasında tahsil edilecektir.

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:30

Cumartesi: 12:00 - 14:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510

Twitter : @GaibGaziantep

İletişim Bilgileri

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi - Cuma: 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:30

Cumartesi: 12:00 - 14:00

Pazar: Kapalı

ADRES BİLGİLERİ

Mücahitler Mh. Şehit Ertuğrul Polat Cd. No:3 

Şehitkamil GAZİANTEP

EMAIL

gaib@gaib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

gaib@hs01.kep.tr

TELEFON

+90 342 2110500

FAX

+90 342 2110509 - +90 342 2110510

Twitter : @GaibGaziantep