GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Çağdaş Bütçeleme Teknikleri I. Oturum- Sun Sındıkçıoğlu

Çağdaş Bütçeleme Teknikleri I. Oturum- Sun Sındıkçıoğlu


Sun Sandıkçıoğlu

Çağdaş Bütçeleme Teknikleri

13 Aralık 2022, Salı, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

14 Aralık 2022, Çarşamba, 20:00-22:00 ZOOM Online Platformu

Eğitim İçeriği:

 

13 Aralık 2022, Salı, 14:00-17:00

Bütçe Hazırlama Çalışmalarıyla İlgili Temel Konular

Bütçelemenin İşlevleri

Bütçe Hazırlanırken Temel Yaklaşımlar

İşletme Bütçelerinin Türleri

İşletmelerde Bütçelemenin Basamakları ve Bütçeler Arası İlişkiler

Bütçe Çalışmalarında Yeni Teknikler

Maliyet- Yönetim Muhasebesindeki Gelişmeler

Maliyet- Yönetim Muhasebesindeki Gelişmelerin İşletme Bütçelerine Etkileri

Geleneksel Bütçelerin Eksikleri

Faaliyet Tabanlı Bütçeleme

Bütçe Çalışmalarının Örgütsel Yapısı

Bütçelemeden Sorumlu Örgüt Yapısı

Bütçe El Kitabı

Bütçelemede Davranışsal Boyutlar

Bütçe Teknikleri ile İşletme Faaliyetlerinin Yönetsel Başarısının Değerlemesi

Yatırım, Maliyet ve Kar Merkezlerinin Sapma Analizlerinin Değerlendirilmesi

Sorumluluk Raporları

 

14 Aralık 2022, Çarşamba, 20:00-22:00

 

Örnek Bir Bütçe Uygulaması

ERP Sistemi İle Bütçe Sistemi Arasındaki İlişkinin Sistematiğinin Değerlendirilmesi

 

Eğitmen Özgeçmişi-Sun Sandıkçıoğlu:

Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini İ.Ü. İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim dalında tamamlayan, İşletme İktisadı Enstitüsü Yöneticilik İhtisas Programı 26. Dönem mezunu olan Sandıkcıoğlu, özel sektörde Eczacıbaşı, Nestle, Gübre Fabrikaları, Polat Holding’e bağlı şirketlerde uzman ve yönetici kadrolarında çalıştı. ABİGEM uzmanı olan ve Vitalis Danışmanlık kurucu ortaklarından olan Sun Sandıkcıoğlu 1999 yılından bu yana değişik sektörlerde danışmanlık ve eğitim hizmetinde bulunmaktadır.