GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İthalat Vergileri ve Muafiyetleri/İstisnaları Remzi Akçin

İthalat Vergileri ve Muafiyetleri/İstisnaları Remzi Akçin


Remzi Akçin

İthalat Vergileri ve Muafiyetleri/İstisnaları

28 Haziran 2022, Salı, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

Eğitim İçeriği:

 

 İthalatta Tahsil Edilen Vergiler

 • Gümrük Vergisi
 • İlave Gümrük Vergisi
 • Ek Mali Yükümlülük
 • Dampinge Karşı Vergi
 • Süspansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
 • Telafi Edici Vergi (İhracat)
 • Katma Değer Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Tütün Fonu
 • KKDF
 • TTR Bandrolü
 • Çevre Katkı Payı

Verginin Matrahı

Verginin Tahakkuku

Verginin Tebliği

Verginin Ödenmesi

 

Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna

 • Gümrük Kanunu’yla Tanınan Muafiyetler
 • Kararnameyle Tanınan Muafiyetler
 • Uluslararası Anlaşmalarla Tanınan Muafiyetler
 • Diğer Kanunlarla Tanınan Muafiyetler

 

Eğitmen Özgeçmişi Remzi Akçin:

11.04.1966 tarihinde Ordu-Gölköy’de doğdu. Burada başladığı ilköğrenimini Kocaeli-İzmit’te tamamladı. Ortaokul ve liseyi İzmit’te 1983 yılında bitirdi. Aynı yıl başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.

 

25.04.1988 tarihinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı Stajyer Gümrük Kontrolörü olarak başladığı çalışma hayatına, 1991 yılında Gümrük Kontrolörü, 1998 yılında ise Gümrük Başkontrolörü olarak devam etti. 29.02.2000 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı, 30.05.2005 tarihinde Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı oldu.

31.01.2011 tarihinde olduğu Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürü görevine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda da devam etti. 03.10.2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.

 

Görevi esnasında; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemelerin hazırlanması, BİLGE Sisteminin mevzuatının hazırlanması, Bağlayıcı Tarife Bilgisi’nin sisteminin uygulamaya konulması, Gümrük Laboratuarlarının Modernizasyonu, Kara Sınır Kapılarının Ortak Kullanımı, Kara Kapılarının tek otorite tarafından yürütülmesi, Batum Havalimanının Ortak Kullanımı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Geçişi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı teşkilat KHK’sı ve yapılandırılması gibi faaliyetleri yürüttü.

 

Yine, bu görevleri esnasında; Dahilde İşleme Koordinasyon Kurulu, Yap-İşlet- Devret Kurulu, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu, Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu, Türk Standartları Enstitüsü Genel Kurulu, Türk Patent Enstitüsü Genel Kurulu, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, YOİKK Yönlendirme Komitesi, Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu, Kayıtdışıyla Mücadele Kurulu üyelikleri ile AB Daimi Temas Noktası görevlerinde de bulundu.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden 2018 Haziran ayında emekli olarak Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.’nde Genel Koordinatör olarak başladığı görevine Nisan 2019’dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Avrupa Birliği'nde Gümrük Rejimleri ve Rejim Beyanları (1997), Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (1997), Açıklamalı 1615 Sayılı Gümrük Kanunu (1999), Açıklamalı 4458 Sayılı Gümrük Kanunu (2000), Dünden Bugüne Gümrükler Genel Müdürlüğü (2012), Dış Ticaret ve Gümrük (2015), Dış Ticaret ve Gümrük (Güncellenmiş 2. Baskı, 2018), Tüm Yönleriyle Gümrük İşlemleri (2021) olmak üzere 8 basılmış eseri ve birçok dergide ağırlıklı olarak gümrük mevzuatı ile uygulamaları konulu makalesi bulunmaktadır.

 

Remzi AKÇİN, evli ve iki çocuk babasıdır.