GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Kriz Zamanlarında Değişimi Yönetmek

Kriz Zamanlarında Değişimi Yönetmek


KRİZ ZAMANLARINDA DEĞİŞİMİ YÖNETMEK

21 Temmuz 2020, Salı, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

 

Değişimin özellikle kriz dönemlerinde ön plana çıkmasına karşın aslında sürekli olması gerektiği ve tüm ekip tarafından bu sorumluluğun sahiplenilmesinin iş birliği ve başarıyı getirdiği bilinmektedir. Bu eğitimde değişimin ne olduğunu kurumlarda nasıl yaşandığını ve neden yaşanması gerektiğini dünyadan örnekler verilerek aktarmak ve kurum içindeki değişim süreçlerinin yönetici düzeyinde nasıl yönetileceğine dair becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

İçerik Özeti:

 • Kriz Zamanları ve Tanımları
 • Değişimin Doğası ve Türleri, Genel Bakış
 • Değişim Psikolojisi ve Değişimi Anlamak
 • Değişim Yönetimindeki Kilit Sorunlar ve Sorular
 • Değişim Konuları; Organizasyon, Çalışanlar, İş Akışları, Amaçlar, Sosyal Faktörler
 • Değişim Modeli ve Süreci
 • Değişim Yönetimi Metodolojisi
 • Değişimi Nasıl Yönetiriz?
 • Değişim Sürecinde Kurum İçi İletişim
 • Değişimi Değerlendirmek
 • Özel ve İş Yaşamında Kriz Yönetimi
 • Gerçek Yaşamdan Örnekler
 • Değişim Yolculuğundaki Durakları ve İnsanların Ne Tür Duygulardan Geçtiğini Anlamak
 • Değişime Etkin Liderlik İçin Kilit Adımları Öğrenmek
 • Sürdürebilir Başarıyı Yakalamak

 

Eğitmen Özgeçmişi – Dr. Duygu Salman ÖZTÜRK:

Boğaziçi Üniversitesi’nde 2004’ten beri öğretim görevlisi olarak çalışan Duygu Salman, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda “Farklılık/Çeşitlilik Yönetimi” ve “Örgütsel Davranış” konularında ders vermektedir. “Farklılık/Çeşitlilik Yönetimi”, “Çokkültürlü Kurumlarda Çatışma Davranışı”, “Kurum Kültürü’nin Psikoanalizi” ile ilgili araştırmalar yapmakta; özel sektörde de özellikle banka, sigorta, perakendecilik ve turizm alanlarında; liderlik, duygusal zeka ve yeterlilikler ve farklılık/çeşitlilik yönetimi eğitimleri vermektedir.