GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Profesyoneller için Hitabet Sanatı- Bertay Fişekçi

Profesyoneller için Hitabet Sanatı- Bertay Fişekçi


Bertay Fişekçi

Profesyoneller İçin Hitabet Sanatı

 

21 Temmuz 2022, Perşembe, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

Eğitim İçeriği:

 • Dinleyenlerin Araştırılması
 • Sunum ve Hafızamız
 • Sunumun Hedefleri
 • Sunum Organizasyon Çeşitleri
 • Sunumun Yazılması- Akışın Yaratılması
 • Sunumun Bölümleri ve İçerikleri
 • Sunumda Ses, Vücut Dili, Sahne Kullanımı
 • Sunuma Hazırlık Süreci
 • Sunumun Yapılması ve Değerlendirilmesi
 • Grup Çalışmaları
 • Her Katılımcı ile 1:1 bir Takip Seansı

 

Hedef Kitle:

İş hayatına yeni başlamış veya belli bir tecrübesi olan, ekip arkadaşları ve daha tecrübeli profesyoneller ile birlikte çalışma sürecinde konuşma, sunum, küçük gruplara özetler şeklinde topluluğa karşı konuşma yapan ve yapacak olan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkes.

 

Amaç:

Bugün iş yaşamında her gün yüzlerce kez ekip arkadaşlarımıza veya müdürlerimize kendimizi projemizi planlarımızı hayallerimizi aktarıyoruz, küçük veya büyük gruplara konuşmalar yapıyoruz. Topluluğa karşı etkin, rahat ve ikna edici konuşabilmek bugünün iş dünyasında profesyonelleri birbirlerinden ayıran önemli bir beceri olmayı sürdürüyor. Topluluğa etkin hitabet konusunda yatırım yapan, bu konuyu önemseyen, bilgisini arttıran ve uygulayan profesyoneller iş hayatında öne geçiyor.

Bu eğitimin amacı:

Topluluk önünde etkileyici bir sunum yapabilme becerilerini geliştirme

Sahnede kendine güven geliştirme

Sunum & konuşmanın hazırlık sürecini kavrama

Sunumda etkin beden dili ve ses tonu kullanma

Fikirlerin net ve güçlü bir şekilde iletilebilmesi

İkna edici olma, ilgi uyandırma ve ilhan vererek harekete geçirme

Sunumun sistematik planı ve aktarımının kavranması

Baskı altına soğukkanlılığı ve özgüveni koruma ve değişik durumlara esneklik göstererek uyum sağlama

Odak Noktaları:

Konuşmanın önemini dinleyicileri anlamak

Konuşmanın hazırlık süreci

Konuşma sırasında dinleyicileri hissetmek

Eğitimden Beklenen sonuçlar:

Hazırlanır: Katılımcı konuşma öncesinde dinleyici analizi ve içerik hazırlığını etkin şekilde yapar.

Sunar: Katılımcı konuşmasını bölümler halinde tasarlar ve bölüm bölüm önce aklında sonra sahnede konuşmasını yapar.

İkna eder: Katılımcı sunumunun hedefinin farkında olur ve dinleyicilere ulaşan mesajının etkinliğini ve takibini sağlar.

 

Eğitmen Özgeçmişi – Bertay Fişekçi:       

Bertay Fişekçi 1995 İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunudur. 23 yıl boyunca Tıbbi cihazlar sektöründe, sektörün en büyük üç global şirketinde (Siemens AG, Philips Healthcare, General Electric Healthcare) çok farklı görevler üstlenmiş, başarılı bir kariyer öyküsü yaratmıştır. Kariyeri boyunca Almanya’da 5 yıl yaşamış, Global görevlerde bulunmuştur.

 

Son yıllarda topluluğa karşı konuşma ve çalışan bağlılığı konusuna odaklanan Bertay Fişekçi, 2019 yılının Eylül ayında kurumsal hayattan ayrılarak bu konular üzerine odaklandığı şirketini kurmuştur. Çalışan Bağlılığı uzmanı olan Bertay Fişekçi, şirketlerdeki çalışanların bağlılığını arttıran Engage and Grow programının uygulayıcılarından biridir. ( www.bertayfisekci.com )

 

Global bir topluluğa hitabet kulübü olan Toastmasters’ın etkin üyelerinden biri olan Bertay Fişekçi, 2019-2020 döneminde İstanbul Toastmasters kulübünün başkanlığını yürütmüş, 2021-2022 yılında da Anadolu Toastmasters başkanlığını yapmaktadır. Girişimci firmalara mentörlük tecrübesi olan Bertay Fişekçi, şimdi mentörlük alanını hitabet konusunda yoğunlaştırmaktadır. Kurumsal tecrübesini ve hitabet birikimini 1 günlük bir eğitim programıyla profesyonellerle buluşturan Bertay Fişekçi, bu alandaki ciddi boşluğun doldurulması için çaba göstermekten mutludur. (https://www.linkedin.com/in/calisan-bagliligi/)

 

ICF Onaylı Profesyonel Koç olan Bertay Fişekçi Çalışan Bağlılığı, Ekip Yöneticileri için Performans Artırıcı İletişim, Zaman Yönetimi ve Hitabet alanlarında eğitim vermektedir. Her hafta bloğundan (www.bertayfisekci.com/blog) ve Podcast’ından (www.bertayfisekci.com/podcast) Türkçe içerik üreten Bertay Fişekçi çalışan bağlılığının artırılması ve bu yolla ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutludur.