GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Tahkim-Yasin Ekmen

Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Tahkim-Yasin Ekmen


Yasin Ekmen


Uluslararası Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Tahkim Eğitimi

29 Temmuz 2021, Perşembe Günü, 14:00-17:00, ZOOM Online Platformu

 

Eğitim İçeriği:

  • Tahkim kavramı, niteliği ve Ticari Hayattaki Önemi
  • Milli ve milletlerarası; kurumsal tahkim ve ad hoc tahkim
  • Tahkim uygulamaları ve İstanbul Tahkim Merkezi
  • Geçerli Bir Tahkim Sözleşmesinin Hazırlanması
  • Seri Tahkim Yargılaması

 

Eğitmen Özgeçmişi – Yasin Ekmen:

Yasin EKMEN, Marmara Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Cardiff (İngiltere) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Tahkim alanında yüksek lisansını tamamlamış olup halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünde doktora çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere’de bulunduğu dönemde çeşitli hukuk firmalarında ve merkezlerinde tercümanlık, yasal temsilci ve dosya avukatlığı görevlerinde bulunmuştur.


Ekmen, ISTAC’a katılmadan önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) uzman hukukçu ve daha sonra Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda fiili olarak TOBB Tahkim Divanı Sekreterliğini de yürütmüştür. Ekmen, TBMM Kanun Komisyonlarında TOBB temsilcisi olarak özel sektörü ilgilendiren bütün kanun tasarıları görüşmelerinde bulunmuş ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) TOBB temsilcisi olarak görev yapmıştır. İstanbul Tahkim Merkezi Kanunun hazırlık çalışmalarında ve İstanbul Tahkim Merkezinin kuruluşunda aktif rol almıştır ve Nisan 2019’dan itibaren ISTAC Genel Sekreteri ve Divan üyesi olarak görev yapmaktadır.