GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Uluslararası Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Gediz Gülşen

Uluslararası Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri-Gediz Gülşen


Gediz Gülşen

Uluslararası Ticarette Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

20 Temmuz 2022, Çarşamba, 20:00-22:00, ZOOM Online Platformu

Eğitimin İçeriği:

Ödeme Şekilleri ile İlgili Sorunlar

Özetle Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri

Mal Bedellerinin Tahsil Edilmesi ve Tahsil Süreleri

Ödemeden Kaynaklanan Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri

Akreditif Açılması Sırasında Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Akreditif Mektubu Okuma ve Değerlendirme Teknikleri

İthalat ve İhracat İşlemlerinde Bankacılık İşlemleri / Bankaların Devrede Olmasının Taraflara Sağladığı Avantajlar

Ödeme Şekilleri Açısından Bankaların Üstlendikleri Görevler

Peşin Ödeme / Mal Mukabili /  Vesaik Mukabili / Kabul Kredili Vesaik Mukabili ve Akreditifli Ödemede Bankaların Rolü, Görevleri ve Sorumlulukları 

Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Kısaltma Terimlerinin Açıklanması (D/P, D/A vb.)

Uygulamada Tarafların Karşılaşabileceği Sorunlar Ve Riskler

Teslim şekilleri İle İlgili Sorunlar

Dış Ticarette Teslimin Önemi ve Teslim Şekilleri İle İlgili Kurallar

Kısaca Incoterms 2020 Tanıtımı

Mal Teslimatında Karşılaşılan Sorunlar ve Pratik Çözüm Önerileri

Aykırı Incoterms Uygulamaları

Teslim Şeklinin Hukuksal Durumu

DIŞ TİCARET VE KAMBİYO İŞLEMLERİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bankalar Arasında Yabancı Para Transferleri

Muhabir Banka ve Muhabir Bankacılık İşlemleri

Hesap Muhabiri

Para Transferlerinde Kullanılan Yöntemler / Nostro Ve Vostro Hesap

YABANCI PARA ÇEK TAHSİL İŞLEMLERİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Yabancı Para Üzerinden Düzenlenen Çek Tahsil İşlemleri Akışı

Yabancı Para Çek İşlemlerinde Taraflar Açısından Dikkat Edilen Hususlar

KARA PARANIN AKLANMASI İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

Ambargo ve Yasaklar Konusunda Para Transferlerinde Alınan Önlemler 

ULUSLARARASI TİCARETTE DİĞER SORUNLAR 

 • Teknoloji ve Ar-Ge 
 • Yetişmiş Eleman ve Dil Sorunu 
 • Dış Ticaret Terminolojisi
 • Üretim Maliyetleri 
 • Taşıma / Depolama ve Dağıtım 
 • Rakipler ile Rekabet
 • İhracat Kontrolleri
 • Hükümet Uygulamaları ve İthalat Kotaları 
 • Standardizasyon 
 • Taklit Mallar 
 • Kültür Farklılıkları
 • Ülke ve Firma İmajı 

Sonuç ve Değerlendirme

Eğitmen Özgeçmişi- Gediz Gülşen:

T.E.D. Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü mezunudur.

Uzun yıllar bankacılık yapmış ve çalışma hayatının tamamında dış ticaret alanında uzmanlaşmıştır. Mesleğine Serbest Bölge Şube Müdürü olarak nokta koymuştur.

 

Dış ticaret ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında muhtelif konferans ve seminerlere katılmış olup, uzmanlık alanında banka içinde mesleğe yeni başlayanlara ve denetim gruplarına uzun yıllar eğitim vermiştir.

 

Halen dış ticaret alanında uzmanlaşmak isteyenlere ve dış ticaret bölümü öğrencilerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli platformlarda eğitim faaliyetlerine eğitmen olarak katılmakta, dış ticaret firmalarına danışmanlık yapmaktadır.