GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

İran ve Irak Özelinde Ticari Gelişmeler Hakkında 3 Mar 2020

İran ve Irak Özelinde Ticari Gelişmeler Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir:

1) İran’a açılan gümrük kapılarımızdan, sadece daha önce çıkış yapmış Türk vatandaşlarımızın ve araçlarının girişine izin verilecek, bunların girişleri Sağlık Bakanlığının kapılarımızda almış olduğu önlemlerle eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecektir.

2) İran’a açılan gümrük kapılarımızdan sadece İran veya üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışlarına izin verilecek, dönüşlerinde girişlerine izin verilmeyeceği kendilerine bildirilecektir.

3) İran’a açılan gümrük kapılarımızdan Türk vatandaşlarının çıkışlarına izin verilmeyecektir.

4) İran’a açılan gümrük kapılarımızdan tıbbi malzeme veya insani yardım malzemesi taşıyan Türk vatandaşları ve araçlarının işlemleri sınırda konteyner değişimi suretiyle yapılacaktır. Bahse konu malzeme taşıyan İran veya üçüncü ülke vatandaşlarının ve araçlarının çıkışlarına kendilerine geri dönüşlerinde izin verilmeyeceğinin bildirilmesi suretiyle izin verilecektir.

5) Nahçivan’a açılan Dilucu gümrük kapısından giriş ve çıkışlar serbest olmakla birlikte Valilik ve Sağlık Bakanlığı birimlerinin almış olduğu tedbirlerle eşgüdümlü şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

6) Gürcistan son 28 gün içinde İran, Çin, Güney Kore ve İtalya’ya giriş çıkışları olan şahısların girişine izin vermediğinden, Sarp, Türkgözü ve Aktaş gümrük kapılarımız çıkışlı araç şoförlerinin bu uygulamaya maruz olmayacak şekilde belirlenmesi için konuyla ilgili TİM, UND, Müşavir Dernekleri gibi paydaşlarımızın yerel düzeyde bilgilendirilmesi önem arzetmektedir.

7) Irak’ın durumu da İran’la aynıdır. Türk vatandaşları ve ihracat yükü taşıyan Türk tırları gidemeyecektir. Irak’ta bulunan (halihazırda) tır şoförleri ve yolcular sağlık kontrolünden geçmek kaydıyla Türkiye’ye alınacaklardır.

Ticaret Bakanlığından alınan bilgide, “yukarıda alındığı belirtilen tedbirlerin ticaretimizin ve ihracatımızın önünde engel teşkil etmemesi için gerekli tüm düzenlemelerin yapılacağı” ve bu kapsamda alınacak tedbirlerden birisinin “dorse ve konteyner değişimi” olacağı ifade edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’ndan iletilen yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, Irak’a Habur Gümrük Kapımız aracılığıyla gerçekleştirilecek ticari geçişlerin aksamaması için:

1) Irak’a ait İbrahim Halil Gümrük Kapısı sahasında tampon olarak belirlenen yerlerde dorse veya konteyner değişimi yapılarak iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

2) Konuyla ilgili firmaların kendilerinin alacakları tedbirler çerçevesinde araçlarını ve yüklerini Irak’ta bulunan gerek Iraklı gerek Türk şoförlere tamamen teslim etmek ve ülke içlerine gitmemek şartıyla yine İbrahim Halil Gümrük sahasında tampon olarak belirlenen yerlerde şoför değişimi suretiyle de iş ve işlemler gerçekleştirilebilecektir.

3) Bu işlemler yapılırken Habur Gümrük Sahasında konuşlanan Sağlık Bakanlığı personeli ve Valilikle eşgüdümlü olunacaktır.

4) Şoförlerin birbirlerine temasını önleyecek şekilde ve aynı zamanda şoförlerin maske, eldiven gibi koruyucu donanımla teçhiz edilmeleri için gerekli tedbir alınacaktır.

Bilgilerinize rica olunur.