GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

Meltblown Kumaş İhracatı Hakkında 20 Nis 2020

Meltblown Kumaş İhracatı Hakkında

Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş” eklenmiş olup, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili eşyaya ilişkin onay işlemleri sadece İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır.

 Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin ihracat işlemleri ihracatçı firmadan talep edilen ek bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde sonuçlandırılmaktadır. Bu defa, istenilen bilgi ve belgelerin e-birlik sisteminde, beyanname içeriğine yüklenmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, mezkur ürün ihracatı yapan firmaların istenilen bilgi ve belgeleri 21.04.2020 tarihinden itibaren e-birlik sistemi üzerinden göndermesi gerekmektedir.

 Son olarak, bu kapsamdaki ihracat işleminin nasıl yapılacağına dair bilgiler ekte bulunan kullanma kılavuzunda yer almaktadır.

 Bilgilerinize rica olunur.