GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İhracat Rakamları

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Covid-19 Güvenli Çalışma Rehberi

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

İşletme Değerlendirme Raporu (İdr) Hakkında

 

 İşletme Değerlendirme Raporu, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2-6’lı kırılımlı sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğindedir.

 

Ekonomi Bülteni

Ekonomi Bülteni

EKONOMİ BÜLTENİ

Ekonomi Bülteni