Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

2021/9 Sayılı Tebliğ Hk.

2021/9 Sayılı Tebliğ Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya ithalatına ilişkin usul ve esasların 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ ile düzenlendiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, 2022 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlık çalışmalarında söz konusu Tebliğin güncellenmesine ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
Bilgilerin ve anılan Tebliğde gündeme getirilecek değişiklik önerilerinin ve ilave edilebilecek diğer hususların 1 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.