Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Hat Borular” ithalatına karşı 27 Kasım 2015 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri uygulandığı belirtilmiştir.
Bu kapsamda, 1 Aralık 2022 tarihli ABD Resmî Gazetesi’nde yer alan bildirimde, tarafların anti-damping önlemi kapsamında 1 Aralık 2021-30 Kasım 2022 dönemi için, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı’na Aralık ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Söz konusu Resmî Gazete bildirimine https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-12-01/pdf/2022-26153.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.
Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7’nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurarak TİM’in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmalar, başvuru yaptıkları soruşturma için mezkûr Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamayacağı belirtilmiştir.