Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Dahilde İşleme Kapamalarına İlave Süre Verilmesi Hk.

Dahilde İşleme Kapamalarına İlave Süre Verilmesi Hk.

05.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10) yer aldı.
Tebliğ ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 36. maddesine yeni bir fıkra eklendi.
Eklenen fıkra şu şekilde: “Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilir.”
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-10.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.