Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik

Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri mamulleri sektöründe iştigal eden firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvuruları 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi çerçevesinde değerlendirildiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, bir örneği ekte iletilen 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (06/12/2022) itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan, 01/01/2023 tarihinden itibaren düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde; pamuk ipliği (GTİP: 5204, 5205, 5206, 5207), suni sentetik devamsız liflerden iplikler (GTİP: 5508, 5509, 5510, 5511), örme kumaş (Fasıl No:60) ve dokuma kumaş (GTİP: 5007, 5111, 5112, 5113, 5208, 5209, 5210, 5211, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516) ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi ile 01/01/2023 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine bahse konu ürün gruplarının eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususu Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü ifadeedilmiştir.
EK_02: 2015/2 Sayılı Genelge Değişikliğine İlişkin Genelge-06.12.2022