Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Mısır'a Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin Tasarrufu

Mısır'a Yapılan İhracatlara İlişkin İhracat Bedellerinin Tasarrufu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Bakanlıkları tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen girişimler neticesinde Mısır’ın TCMB İhracat Genelgesi’nde İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeleri içeren Ek:3'te yer alan tablodan çıkarılıp İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeleri içeren Ek:2'de yer alan tabloya eklendiği ifade edilmiştir.
Bu çerçevede Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin tamamının tasarrufunun serbest bırakıldığı belirtilmiştir.