Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Portakal Suyu ve Domates Suyu Standard Tasarıları Hk.

Portakal Suyu ve Domates Suyu Standard Tasarıları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve birer örnekleri ekte gönderilen "TS 1535 /tst T3 Portakal Suyu, TS 1595/tst T1 Domates Suyu" standard tasarıları hakkında görüş talep edildiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, bahse konu standard tasarılarına dair ilgili firmaların olası görüş ve önerilerinin 23/11/2021 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlıklarına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_04: Görüş Tablosu
EK_04: Portakal Suyu Standard Tasarısı
EK_04: Domates Suyu Standard Tasarısı