Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hk.

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda bildirilmektedir.
Kompozit ürünlerde bulunan hayvansal kökenli ürünlerin AB’ye giriş için hayvan sağlığı gereklilikleri hakkında 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1703 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Bazı hayvanların, germinal ürünlerin ve hayvansal kaynaklı ürünlerin sevkiyatlarının AB’ye giriş Kuralları ve giriş sonrası hareketi ve nakliyesi hakkında 2020/692 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tamamlayan 2021/1705 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Kara hayvanları ve kuluçkalık yumurtaların AB içindeki hareketlerine dair hayvan sağlığı gereksinimleri hakkında 2020/688 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1706 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Kanatlı hayvanlar sektöründe ve yumurta albümini için temsili fiyatların sabitlenmesine dair 1484/65 sayılı Komisyon Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1707 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
847/96 sayılı Konsey Tüzüğü uyarınca 2020 yılında belirlenen bazı balıkçılık kotalarının 2021 yılı kotalarına eklenmesi hakkında 2021/1708 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Hayvansal kökenli ürünler üzerinde resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi için tek tip pratik Düzenlemelere dair 2019/627 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1709 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 24 Eylül 2021 tarihli ve L 339 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Üçüncü ülkelerde organik ürünler üzerinde kontroller yapmaya yetkili kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının tanınması ve tanınmaların geri alınması kriterlerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1697 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Üçüncü ülkelerde organik sertifikalı operatörler ve operatör grupları ve organik ürünler üzerinde kontroller yapmaya yetkili kontrol makamları ve kontrol kuruluşlarının tanınması için prosedür gerekliliklerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nü tamamlayan 2021/1698 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Hayvanlarda belirli hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için kısıtlı bölgelerden gelen hayvansal yan ürünlerin sevkiyatlarına ilişkin model sağlık sertifikası hakkında 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü’nün VIII sayılı Ekini tadil eden 2021/1699 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 23 Eylül 2021 tarihli ve L 336 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Organik üretimde operatörler için kayıt tutma gerekliliklerine dair 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün II sayılı Ekini tadil eden 2021/1691 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 22 Eylül 2021 tarihli ve L 334 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Hayvanlar, germinal ürünler ve hayvansal kökenli ürünlerin AB’ye giriş için yetkilendirilmiş üçüncü ülkeler listesine Botsvana’nın eklenmesi hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1692 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 22 Eylül 2021 tarihli ve L 334 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Alkollü içeceklerin tanımlanması, tarifi, sunumu, etiketlenmesi ve coğrafi işaretlerin korunmasına ilişkin 2019/787 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’ne uygun olarak “Madarasi birspalinka” adlı ürünün coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/1687 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 21 Eylül 2021 tarihli ve L 332 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
AB’de “Xylella fastidiosa”nın daha fazla yayılması ve girişinin önlenmesine dair 2020/1201 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü tadil eden 2021/1688 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 21 Eylül 2021 tarihli ve L 332 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve IV sayılı Eklerini tadil eden 2021/1531 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Gıda maddelerinde kullanılan aroma ve gıda bileşenlerine ilişkin 1334/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün I sayılı Ekini tadil eden 2021/1532 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
Fukuşima Nükleer Santrali’nde meydana gelen kazadan etkilenen bölgelerin AB’ye yönelik gıda ve yem ithalatını düzenleyen 2016/6 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü yürürlükten kaldıran 2021/1533 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmî Gazetesi'nin 20 Eylül 2021 tarihli ve L 330 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.