Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Kitapçığı Hk.

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Kitapçığı Hk.

Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatının ardından 4 Şubat 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili Kurumlarınızın katılımı ile kurulan Çalışma Grubu kapsamında, Bakan Yardımcıları düzeyinde ve Çalışma Grubu üyesi kurumlar ile teknik düzeyde gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra, özel sektör temsilcilerinin katılımı ile sektör bazında gerçekleştirilen istişareler neticesinde, ülkemizin Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere, dünyada yaşanmakta olan yeşil dönüşüm sürecine adaptasyonunu sağlamak ve sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişini desteklemek amacıyla Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlanmış ve Eylem Planına ilişkin 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf  internet adresinden Yeşil Mutabakat Eylem Planı kitapçığına ulaşılabilmektedir.