Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Yeşil Mutabakat Eylem Planının Güncellenmesi

Yeşil Mutabakat Eylem Planının Güncellenmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Avrupa Birliği (AB) tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatının ardından Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve ilgili Kurumların katılımıyla kurulan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu (YMÇG) kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planına ilişkin 2021/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 16 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı aktarılmaktadır.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın (YMEP) uygulanmasını takip etmek için üst düzeyde temsil ve karar organı olan Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu'nun (YMÇG) son toplantısında yapılan değerlendirmeler ışığında YMEP’in güncellenmesi ihtiyacı tespit edildiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, Avrupa Birliği ve dünyadaki yeni gelişmeler ve sektörel gerekler doğrultusunda, Yeşil Mutabakat Eylem Planında halihazırda yer almayan ancak yer verilmesinde fayda görülen ilave eylemler ve önerilerin, ekte yer alan tabloya değişiklikleri izle yöntemi ile işlenerek 19 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (ercankarayagiz@gaib.org.tr) iletmesi hususunda bilgileri ve gereğini rica olunur.
EK_07: Yeşil Mutabakat Eylem Planı Takvimi (24 Sayfa)