Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

İş Dünyası için Veri Görselleştirme-Dr.Tuğba Kıral Özkan

İş Dünyası için Veri Görselleştirme-Dr.Tuğba Kıral Özkan


Dr. Tuğba Kıral Özkan

İş Dünyası için Veri Görselleştirme

2 Mayıs 2024, Perşembe, 14.00-17.00, ZOOM Online Platformu

Eğitim İçeriği:

 

  • Veri Okuryazarlığı için Temel Bilgiler
  • İş Gereksinimlerini Belirleme
  • Verileri Anlama ve Dönüştürme
  • Veri Görselleştirme
  • Vaka Çalışması: Örnek Olay Üzerinden Veri
  • Görselleştirme Örneği İncelemesi ve Analiz

 


Eğitmen Özgeçmişi – Dr. Tuğba Kıral Özkan:   

Dr. Tuğba Kıral Özkan, 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümünde lisans eğitimini tamamlamasının ardından, Yönetim Organizasyon alanında Yüksek Lisans, Yöneylem Araştırması alanında Doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Akademik kariyerine öğretim Görevlisi olarak İstanbul Aydın Üniversitesinde başlayan Dr. Kıral Özkan, 2006 yılında halen çalışmakta olduğu Bahçeşehir Üniversitesi’ne katıldı. Dr. Kıral Özkan, çalışma alanları olan Veri Analizi ve Karar Alma, İstatistiksel Veri Analizi, İleri Düzey İstatistik, İstatistik, Araştırma Yöntemleri ve Etik konularında dersler veriyor, projeler ve yayınlar üretiyor. Bir Veri Bilimi araştırmacısı olarak, alanının eğitimden sağlığa, mühendislikten iletişime çok sayıda alanda uygulaması ile ilgileniyor ve disiplinlerarası bu çalışmalarda sıklıkla meslek organizasyonları ve reel sektör ortakları ile çalışıyor ve onlara eğitimler veriyor. Akademik çalışmalarına ek olarak Bahçeşehir Üniversitesinde Bölüm Başkanlığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Öğrenci Dekanlığı gibi çok sayıda yönetsel görevi de yürütmüş olan Dr. Tuğba Kıral Özkan, halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.