Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Haberler

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI GENEL ÇERÇEVESİ (AYM-3) RAPORU 7 Eyl 2022

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI GENEL ÇERÇEVESİ (AYM-3) RAPORU

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından yeniden büyüme stratejisi olarak da adlandırılan Avrupa Yeşil Mutabakatı açıklanmıştır. Bu büyüme stratejisi 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma gibi çevresel boyutlarının yanında özellikle ekonomik ve ticari yönlere de sahiptir. AB yeşil, kapsayıcı, rekabetçi ve kimseyi arkada bırakmama sloganı ile yeni bir ticari ve ekonomik sistem planlamaktadır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, açıklandığı günden itibaren çeşitli politika alanlarında birçok strateji ile karşımıza çıkmaktadır ve gelinen noktada ihtiyaçlara göre mutabakat sürekli olarak güncellenmektedir. 2030 Biyoçeşitlilik Stratejisi, Tarladan Sofraya Stratejisi gibi sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir, sağlıklı bir gıda sistemini teşvik eden stratejiler ile, açıklanan bu stratejilerin fonlanmasını sağlayacak Avrupa Yatırım Bankası, tüm kesimlerin yeni sisteme geçişlerinin desteklenebilmesi için Adil Geçiş Mekanizması gibi uygulamalar da ortaya konulmuştur.  AB’nin, başta uluslararası ticaretten kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla açıklanan Sınırda Karbon Düzenlemesini ticaret yaptığı ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi kurguluyor olması, döngüsel ekonomiyi benimsetmek için yeni bir sanayi stratejisinin harekete geçirilmesi amacıyla uluslararası sistemde yer alan ve AB ile yakın ilişkileri olan tüm ülkeleri yakından etkilemektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı başta tarım, tekstil, inşaat, enerji sektörleri olmak üzere birçok sektörü doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla ihracatının büyük bir kısmını AB’ye gerçekleştiren Türkiye için, Avrupa Yeşil Mutabakatı önemli bir dönüşüm öngörmektedir. Bu kapsamda; Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği fırsatları ve tehditleri analiz ederek ihracatçılarımızı etkileyebilecek tüm başlıkları sırasıyla inceleyeceğimiz rapor serimizin üçüncüsünü sizlere sunmaktayız. Genel Sekreterliğimiz uzmanlarınca hazırlanan “Avrupa Yeşil Mutabakatı Genel Çerçevesi (AYM-3) Raporu” ekte yer almaktadır.

Bilgileriniz rica olunur.

EK: Avrupa Yeşil Mutabakatı Genel Çerçevesi (AYM-3) Raporu (25 Sayfa)