Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İhracatın Finansmanında İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)’nin Rolü- Kasım Akdeniz

İhracatın Finansmanında İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)’nin Rolü- Kasım Akdeniz


Kasım Akdeniz

İhracatın Finansmanında İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)’nin Rolü

 

7 Temmuz 2022, Perşembe, 10:00-11:00, ZOOM Online Platformu

Eğitim İçeriği:

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla, mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak üzere TİM, Eximbank ve İhracatçı Birlikleri ortaklığında kurulmuştur. Bu toplantıda İGE’nin kuruluşu, işleyişi ve ihracatçı KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak üzere Mart 2022’de Eximbank ile birlikte hayata geçirilen destek paketinin açıklaması yapılacaktır.

Eğitmen Özgeçmişi– İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz:        

Kariyerine 1987 yılında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu’nda başlamıştır. 1996-2011 yılları arasında kredi ürünlerinin ve süreçlerinin oluşturulması, kredi tahsis ve izleme sistemlerinin kurulması, kredi politikalarının oluşturulması ve uyum alanları başta olmak üzere müdür, direktör ve grup başkanı kademelerinde yönetim sorumlulukları almıştır. Bu süre içerisinde TBB nezdindeki Bankacılık Yasası ve alt yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin çalışma gruplarında, KKB Kurumsal Büro Kurulması Çalışma Grubu, Krediler Üzerindeki Aracılık Maliyetleri Çalışma Grubu ve Kredi ve Karşılıklar Çalışma Grubu’nda üyelik, Kredi Garanti Fonu Çalışma Grubu ve Risk Merkezi Çalışma Grubu’nda başkanlık görevlerini üstlenmiştir.

2007 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere, 2005 – 2011 yılları arasında KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Ekim 2011 itibariyle KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ne Genel Müdür olarak atanmıştır.

Genel Müdürü olduğu dönemde KKB’nin çalışan sayısı 29’dan 500’e, ürün ve hizmet sayısı da 7’den 77’ye yükselmiş ve KKB ürün gamı ve işlem hacmi açısından Avrupa’nın en büyük kredi bürosu haline gelmiştir.

Bu dönemde hayata geçirilen ürün ve hizmetlerin bazıları şunlardır: TBB Risk Merkezi’nin mevzuat, süreç ve teknoloji altyapısının kurulması ve işletilmesi, Çek ve Risk Raporlarının üretilmeye başlanması, Ticari Kredi Notu’nun hayata geçirilmesi, Findeks platformunun kurulması ve işletilmesi, KKB Anadolu Veri Merkezi’nin hizmete açılması, Karekodlu Çek Sistemi’nin kurulması, dünyada bir ilk olmak üzere Elektronik Teminat Mektubu Sistemi’nin kurulması, tarımın finansmanının yaygınlaştırılmasını teminen Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi’nin kurulması, FKB için Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’nin kurulması.

Mart 2020’de Kredi Garanti Fonu A.Ş’ye Genel Müdür olarak atanmıştır. Pandemi döneminin olağanüstü koşulları içerisinde, KOBİ’ler başta olmak üzere, reel sektörün nakit akışını desteklemek ve krediye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda destek paketi hayata geçirilmiştir. 11.08.2021 tarihi itibariyle KGF’deki görevinden ayrılmıştır.

İhracatçıların finansmana erişim imkânlarını kolaylaştırmak amacıyla Ekim 2021’de kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş.’ne (İGE) Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür olarak atanmıştır.