Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Haberler

BİRLİKLERİMİZ 2022 YILI SEÇİMLİ GENEL KURULLARINA KATILIM VE OY KULLANABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER HAKKINDA 25 Haz 2020

BİRLİKLERİMİZ 2022 YILI SEÇİMLİ GENEL KURULLARINA KATILIM VE OY KULLANABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin “Genel kurul”başlıklı 8’inci maddesi 1’inci fıkrası; “Genel kurul; yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi bulunduğu birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde üyesi olduğu birlik üzerinden iştigal sahası kapsamında 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder.” hükmünü amirdir.

Mezkûr mevzuat hükmü kapsamında, firmaların 2022 yılında yapılacak Birliklerimizin Seçimli Genel Kurullarına katılarak oy kullanabilmesi için;

· 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili birliğe üye olması,

· 2020 ve 2021 yıllarında üyesi bulunduğu Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapması ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulası veya gümrük beyannameleri ile tevsik etmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, firmaların ihracatını yaptıkları ürünlerin, üyesi olunan İhracatçıları Birliğinin iştigal sahasında olup olmadığını teyit etmeleri önem arz etmektedir. Bu işlemler için Birliğimiz Uygulama – Üyelik Şubesi (Tel: +90 342 211 0500 – e posta:uyelik@gaib.org.tr) ile iletişime geçilebilir.

Bilgileri ve gereği rica olunur.