Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Sektör - Pazar Analizi ve Pazar Araştırması

4. SEKTÖR-PAZAR ANALİZİ VE PAZAR ARAŞTIRMASI

4.1. Sektörel Bilgiler
4.2. İlgili Veri Tabanları

Sektörünüzün detaylı analizi için Bölüm 4.1 ve 4.2’de verilen bilgi kaynaklarının yanı sıra, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği kapsamındaki Rapor Desteği ile ülke/sektöre ilişkin özelleşmiş raporların temin edilmesi ve Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği kullanılarak yerinde pazar araştırması gerçekleştirilmesi mümkündür.

4.1. Sektörel Bilgiler

Sektörel bilgilere Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfasında yer alan “Sektörler” ve “Ülkeler ve Ülke Masaları” bölümlerinden ulaşılmaktadır. İhracata konu olacak ürünün GTİP numarasının tespit edilmesi, hedef pazarın belirlenmesi ve Ülkeler ve Ülke Masaları bölümünde gerekli incelemelerin yapılmasını takiben yabancı kaynaklar tarafından hazırlanan sektörel raporlara erişmek için, Bölüm 4.2’de listelenen veri tabanlarına ilaveten, Bakanlığımız web sitesi, Bilgi ve Rehberlik başlığı altında yer alan Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi’nden (TBKR) faydalanılabilir. TBKR üzerinden bilgi türü ve ülkeler bazında tarama yapılarak ilgili kurum/kuruluşların elektronik veri tabanları veya bilgi kaynaklarına ulaşılabilmekte ve araştırma yapılabilmektedir.

4.2. İlgili Veri Tabanları

ITC Market Analysis Tools – Trade Map (Ücretsiz Erişim)

 • http://www.trademap.org
 • Stratejik pazar araştırmasını hızlandırmak, ulusal ve ürün odaklı ticari performansı izlemek, karşılaştırma ve rekabet avantajlarını ortaya çıkarmak, pazar veya ürün çeşitliliği potansiyelini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
 • Şirket bilgisi ve ülke/ürün performansı bazlı bilgi kaynağıdır.
 • Trade Map ürün, ürün grupları, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge gruplandırmalarına dayalı sorgular yapılmasına imkan sağlamaktadır.
 • Kullanıcılara ülke veya ürün performansı, talep, alternatif pazarlar ve rakipler hakkında bilgi sunmaktadır.
 • 1 Eylül 2012 itibarıyla 60 ülkeye ait şirket bilgisi sağlanmaya başlanmıştır. Şirket bilgisi sunmak için Kompass International veritabanı ile anlaşma yapılmıştır.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

se-trade

ITC Market Analysis Tools - Market Access Map (Ücretsiz Erişim)

 • http://www.macmap.org
 • Pazara giriş bilgi kaynağıdır.
 • 239 ülke ve bölgeden ürün ithal eden 191 ülkede uygulanan gümrük tarifeleri (ithalat vergileri) ve diğer önlemleri kapsamaktadır.
 • İthalatçılar, ihracatçılar, ticareti geliştirme kuruluşları, siyasi araştırmacılar ve ticari arabulucular için tasarlanmıştır.
 • Gümrük vergisi oranlarını bulmak, rakiplerle karşılaştırma yapmak veya gümrük vergilerindeki düşüşlerin olası etkilerini canlandırarak ticari görüşmelere hazırlanmak için kullanılabilir.
 • Sunduğu bilgiler; gümrük vergileri ile çok taraflı, bölgesel ve tek taraflı imtiyazlar, zorunlu tarife oranları, çok taraflı ve tek taraflı tarife kotaları, anti-damping vergiler, menşe kuralları ve menşe şahadetnamesi, ithalat/ihracat istatistikleri ve ithalat tarifeleridir (advalorem tarifeler, belirli tarifeler ve belirli tarifelerin ad valorem eşdeğerleri).
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

se-market

ITC Market Analysis Tools – Trade Competitiveness Map (Ücretsiz Erişim)

 • www.intracen.org/ByCountry.aspx
 • Ülke bazlı rekabet edebilirlik bilgi kaynağıdır. Beş yıllık ticari veri mevcuttur.
 • ITC’nin web sitesinde bulunan yaklaşık 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır:
 • Ticari Performans Endeksi (TPI); sektörel ticari performansı değerlendirmektedir. TPI her ülkenin anahtar ihracat sektörleri hakkında genel bir profil ve sıralama sunduğu gibi her sektörün uluslararası rekabet edebilirliğini değerlendirmek amacıyla bir dizi statik ve dinamik gösterge sağlamaktadır.
 • Ulusal İhracat Performansı ve Ulusal İthalat Profili; ülkelerin ithalat/ihracat performansının genel taslağını sunmaktadır. Bunu yaparken ülkelerin ticari portföylerinin oluşumunu, uluslararası talep ve sektör çeşitliliğinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak ele almaktadır.
 • Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı; seçilen ülkenin ve partner ülkelerin istatistiklerini karşılaştırma olanağı sağlayarak bu ikisi arasındaki farkları belirlemeye ve tutarsızlıkları ölçmeye yardımcı olur. Teknik notlar, ulusal ticari verilerin nasıl toplandığı ve üstündeki sınırlamaların neler olduğu hakkında açıklamalar yapmaktadır.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.

se-export

ITC Market Analysis Tools – Standards Map (Ücretsiz Erişim)

 • http://www.standardsmap.org
 • Ürün bazlı bilgi kaynağıdır.
 • Standards Map, 80 sektörde ürün ve hizmetleri sertifikalandıran 70’den fazla gönüllü standartlar kuruluşundan derlenen bilgilerin analiz edilip karşılaştırılmasını sağlayan ücretsiz bir araçtır.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır.


2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine Hakkında Tebliğ kapsamında, Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümü karşılanmaktadır. Söz konusu destek programına ilişkin detaylı bilgiye, Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfası üzerinde yer alan İhracat Destekleri bölümünden ulaşabilirsiniz.

se-stands

CBI Market Information Database (Ücretsiz Erişim)

 • www.cbi.eu/marketinfo
 • Sektör bazlı pazar bilgileri ve ticari düzenlemeler hakkında ticari bilgi kaynağıdır.
 • Hollanda Dış İşleri Bakanlığı bağlı kuruluşu olan CBI’nın (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) misyonu gelişmekte olan ülkelerin ihracat kapasitesini genişletmek yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.
 • Tarım, sanayi, tüketici ürünleri ve hizmetler sektörleri ana başlıkları altında 27 sektör hakkında pazar istihbarat bilgisi sunmaktadır. Sektör bazlı pazar bilgileri için tüketici eğilimleri, ticaret yapısı, paketleme, fiyatlandırma, ticaret koşulları ve mevzuatı konularını içeren, 35 sektör için hazırlanmış pratik ihracat bilgilerine erişim imkanı sağlamaktadır.
 • Sunduğu çeşitli modüllerden biri olan Market Information Database kapsamında Pazar araştırmaları, ihracat kılavuzları, gelecek tahminlerini içeren 3000 doküman ve 5000’den fazla ilave bilgi kaynağına yönlendirme mevcuttur.
 • Hizmet sunulan dil: İngilizcedir.

se-intel