Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Malezya- Endonezya İlaç-Tıbbi Cihaz-Dental Sektörel Ticaret Heyeti

Malezya- Endonezya İlaç-Tıbbi Cihaz-Dental Sektörel Ticaret Heyeti

Sayın Üyemiz, malumları olduğu üzere T.C. Ticaret Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) koordinasyonunda ihracat hacmimizin artması, ticaretimizde pazar çeşitliliğinin sağlanması, rekabet gücümüzün çoğalması ve farklı ülkelere yönelik ticaretimizin geliştirilmesini teminen sektörel ticaret heyetlerinin
düzenlendiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda İMMİB bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları (İKMİB) Birliğince Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Dental sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak 12-19 Ekim 2024 tarihleri arasında 170.100 $ tahmini bütçe ile 5973 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Kararı” kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen “Malezya – Endonezya Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Dental Sektörel Ticaret Heyeti” taslak programı ve bilgi formlarının ekte iletildiği bildirilmektedir.