Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

“all – ready To weaR” isimli UR-GE projesi

“all – ready To weaR” isimli UR-GE projesi


“all – ready To weaR” isimli UR-GE projesi 20 Haz 2023

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen “all- ready To weaR” Ur-Ge projesi 30.12.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği kapsamında kabul edilmiş ve desteklenmeye hak kazanmıştır.

 

  1. Projenin Genel Amacı

Projenin genel amacı, bölgemizin hazır giyim/konfeksiyon ihracatını ve ihracatçı sayısının artırılması suretiyle bölgesel kalkınmaya, istihdam artışına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunulmasıdır.

  1. Projenin Özel Amacı

Projenin özel amacı, ihracat odaklı kümelenme faaliyetleri ile projeye katılan firmaların iş birliği yeteneği kazanarak firmalardan ihracat yapmayanların ihracata hazırlanmaları, ihracat yapanların ise tespit edilecek eksikliklerinin giderilmesine yönelik olarak tasarlanacak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sayesinde bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve gerçekleştirilecek pazar araştırmaları ve B2B faaliyetleri ile bölgemizin hazır giyim/konfeksiyon ihracatının artırılmasına katkıda bulunmaktır.

  1. Projenin Uygulanacağı Sektör ve İller

 

Proje kapsamında 28 firma yer almakta olup, firmalardan 6  tanesi Kahramanmaraş, 6 tanesi Diyarbakır, 5 tanesi Mardin, 4 tanesi Gaziantep; 4 tanesi Malatya, 2 tanesi Kilis ve 1 tanesi Şanlıurfa ili sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

  1. Katılımcı Firma Ürünleri

 

Firmaların başlıca ürünleri tişört, pantolon, kazak, takım elbise, mont, iç giyim ürünleri, gömlek olmak üzere sentetik ve pamuk ham malzemesinden, örme ve dokuma kumaşlardan, kadın erkek ve çocuklara yönelik ürünlerdir.

 

  1. Proje faaliyetleri

 

Proje faaliyeti kapsamında ilk faaliyeti İhtiyaç Analizi Çalışması olmuştur.

İhtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer- tedarik zinciri analizi yapılmıştır. Firmaların mevcut durumlarını anlamak için öncelikle anket çalışması yapılmış, bunun akabinde firmalar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Firma analizleri ve hedef pazar analizleri tamamlandıktan sonra firmalar ile değerlendirmeler yapılarak nihai rapor elde edilerek firmaların ihracat potansiyeli belirlenmiştir. Proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanıp, projenin yol haritası belirlenmiştir.

Proje ihtiyaç analizi kapsamında belirlenen eğitim faaliyetleri ile devam etmiştir. Katılımcılara ‘İhracata Yönelik Satış/Pazarlama Becerileri ve Ticari İstihbarat’, ‘E-Ticaret’ ve ‘E-İhracat Eğitimi  ve Uygulamalı Dış Ticaret’ Eğitimleri verilmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen son faaliyet İngiltere yurt dışı pazarlama faaliyeti olmuştur. 19 Haziran – 22 Haziran 2023 tarihlerinde Londra’da gerçekleştirlen faaliyetimize Birliğimizi temsilen Koordinatör Başkanımız ve Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Fikret Kileci katılım sağlamıştır. Faaliyet kapsamında 9 katılımcı firmamız ile sahada Pazar Araştırması faaliyeti ve B2B Organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Diğer Faaliyet Raporları