Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Akreditif Zorunluluğunda İstisna

Akreditif Zorunluluğunda İstisna

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda Kahire Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfla, Mısır Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulan ithalatta akreditif zorunluluğuna ilişkin Karar’a yönelik istisna uygulaması haberinin Mısır medyasında yayımlandığı belirtilmekte ve bu çerçevede Mısır Merkez Bankası tarafından bankalara gönderildiği iddia edilen talimat kapsamında paylaşılan istisna uygulamasının şartlarına ilişkin Mısır Halk Bankasınca dağıtımı yapıldığı iddia edilen yazı ekte iletilmektedir.
Yazıda devamla, resmi olmayan çeviriden elde edilen bilgilere göre; hammadde ve üretim malzemeleri ithalatında akreditif zorunluluğunun Mısır Merkez Bankasından iletilen talimatla kaldırıldığı ve evrak karşılığı ithalatın yapılabileceği bildirilmektedir.
Bununla birlikte;
- Bu kuralın, üretim amacıyla yapılacak ithalata uygulanacağı,
- Tüccarların ise üretim amacıyla kullanılması şartıyla; ithal edilen eşyanın fabrikalara üretim maksadıyla kullanılmak adına tedarik edeceklerini gösteren bir belge ya da fabrikanın taraf olduğu bir kontrat bulunması halinde akreditif mecburiyetine tabii olmayabilecekleri,
belirtilmektedir.
Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından henüz Mısır Merkez Bankası veya resmi bir makamca konuya yönelik açıklama yapılmadığı; diğer taraftan, bu hammadde ve üretim malzemelerinin neleri kapsadığı da açık bir şekilde belirtilmediğinden konunun muğlaklığını koruduğu ifade edilmektedir.