Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Batı Balkan ve Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kuralları Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklik Hk.

Batı Balkan ve Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kuralları Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklik Hk.

07.01.2022 tarihli Resmî Gazete’de Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer almıştır.
Bu kapsamda:
Türkiye ile Bosna Herkes arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına dayanılarak faydalanılan uygulamalar değişiklik ile Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır. Türkiye ile Bosna Hersek arasında uygulanacak Menşe Kurallarına ilişkin uygulamalar Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamına alınmıştır.
1/8/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-10.htm  ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-11.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.