Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Fas- İhale Duyurusu Hk.

Fas- İhale Duyurusu Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla; Fas Agadir Yerel Kalkınma Şirketi “Société de Développement Local " Grand Agadir Pour La Mobilité et Les Déplacements Urbains” isimli kurum tarafından Agadir şehrinin toplu taşıma ağı için “busway” araçlarının alımına ilişkin açılan ihale hakkında bilgi verilmektedir. Söz konusu kurum tarafından açıklanan ihale duyurusunda, proje bütçesinin 178,2 Milyon Fas Dirhemi (yaklaşık 19,24 Milyon ABD Doları) olduğu, ihaleye katılım için 2,5 Milyon Fas Dirheminin (yaklaşık 271.180 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği; başvuru içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin düzenlemenin 27, 29 ve 31 sayılı maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği, ihale dosyalarının 1000 Dirhem karşılığında “Département Administratif et Financier Bureau no 20, 2ème étage Immeuble Igoudar Avenue des FAR-Agadir (Tel+212528822233 - Fax+212528822230)" adresinden alınmasının gerektiği, ihale dosyalarının kamu ihaleleri portalından ( www.marchespublics.gov.ma ) indirilerek temin edilebileceği, dosyaların web sitesinden indirilse dahi başvuru sahiplerinin belirtilen kurumdan dosyaları almaları gerekliliğinden muaf tutulmayacağı vurgulanmaktadır.

Yazıda devamla, başvuru sahiplerinin “Monsieur le Directeur General de la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains SA”ya hitaben, N°22, 2ème Etage Immeuble Igoudar Avenue des FAR – Agadir” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da "Département Administratif et Financier bureau N°20, 2ème Etage Immeuble Igoudar Avenue des FAR - Agadir" adresine elden teslim edebileceği veya doğrudan kurumda başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, 15 Şubat 2022 günü yerel saat ile 10:00’da ihaleye ilişkin başvuru zarflarının açılacağı hususlarına yer verilmektedir.