Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Toplantısı Hk.

Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Toplantısı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince uluslararası taşımalarda kullanılmak üzere Bakanlıklarınca temin edilen geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına dağıtım işlemlerinin, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütüldüğü ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, uluslararası karayolu taşımacılığında 2021 yılında yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi, ayrıca mevcut geçiş belgesi kotaları ve belge kullanım oranları ile günün gelişen şartları dikkate alınarak 2022 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri ve dağıtım kriterlerinin genel olarak gözden geçirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, söz konusu toplantıda Bakanlık çalışmalarında son aşamaya gelen Geçiş Belgesi Ön Başvuru Sistemi (GEBOS e-Devlet Hizmeti) ile Elektronik Geçiş Belgesi (e-Permit) projelerine ilişkin bilgilendirme yapılacağı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, mevcut geçiş belgesi kotaları ve belge kullanım oranları ile günün gelişen şartları dikkate alınarak 2022 yılı geçiş belgelerinin kullanıma açılma tarihleri ve dağıtım kriterlerine ilişkin görüş ve önerilerinizin 24 Kasım 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Meclislerine iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedaalkan@gaib.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.