Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İhracat Bedellerinin Tasarrufu

İhracat Bedellerinin Tasarrufu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, malumları olduğu üzere, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'ne 03.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Ek-1'inci madde eklendiği ve bu madde ile "İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması" zorunluluğu getirildiği, sonrasında ilgili düzenleme "Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir." şeklinde değiştirilerek 18.04.2022 tarihinde yürürlüğe konulduğu ifade edilmiştir.
Konuya ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı ve TİM tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile temasa geçilerek düzenlemenin ihracatçı firmalarımız üzerindeki olası yansımalarının paylaşıldığı belirtilmiş olup, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda bahse konu maddenin ihracatçı firmalarımızın işlem ve faaliyetlerinde meydana getirdiği etkilerin analiz edilebilmesi ve bu kapsamda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yeniden girişimde bulunulabilmesini teminen detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.
Bilgileri ile ihracat bedellerinin %40'ının TCMB’ye satılması zorunluluğunun ihracatçı firmalarımıza finansman bakımından etkilerinin 23.05.2022 tarihine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedanurkarabas@gaib.org.tr  ) gönderilmesi gerekmektedir.