Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi

Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 30 ülkeye tam istisna, 9 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi yükümlülüğüne ilişkin olarak sorun yaşanan ülkeler konusunda münferit taleplerin Bakanlığa iletildiği, bu çerçevede ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda sorun yaşanan ülkeler, sorunların içeriği ve muafiyet talebine ilişkin gerekçeler hakkında ülkeler bazında ayrıntılı bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
Bakanlıkça yapılması düşünülen söz konusu çalışmada ele alınmak üzere konuya ilişkin sorun, talep ve görüşlerin 25 Mayıs 2022 Çarşamba gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedanurkarabas@gaib.org.tr  ) gönderilmesi gerekmektedir.