Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk. (Pirinç:10.06 GTİP)

İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk. (Pirinç:10.06 GTİP)

Malumları olduğu üzere, 28 Eylül 2018 tarih ve 30549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8) ile Pirinç (GTİP:1006) ürünü İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiş olup söz konusu ihracatın kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhr. Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği, izin makamı olarak da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.
Bu kapsamda, OAİB Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, içinde bulunduğumuz Kasım ayı sonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce başka kırık pirinç ihracat başvurusunun değerlendirmeye alınmayacağından, Genel Sekreterliklerine başvuru yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, 2021/Aralık ayından itibaren başlamak üzere, önümüzdeki dönemde firmaların kırık pirinç ihracat başvurularının her ayın 7’sine kadar (ayın 7’si saat 12.00’ye kadar-resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) OAİB Genel Sekreterliğince alınacağı ve TMO tarafından o ay için uygun görülecek başvuruların toplu olarak tek seferde bildirileceği belirtilmektedir.