Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İthal Edilecek Çeşitli Ürünlere İlişkin Denetim Tebliğleri Hk.

İthal Edilecek Çeşitli Ürünlere İlişkin Denetim Tebliğleri Hk.

31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete'nin 4. mükerrer sayısında denetim tebliğleri yayımlanmıştır.
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği, standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği ile bakanlığın özel iznine tabi madde ve müstahzarların ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, insan sağlığı ve güvenliğiyle hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Bakanlıkları kontrolüne tabi ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği, CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği, Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği, Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği, Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği, Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği, Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliği, Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği, Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği ve Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.
"7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında söz konusu cezalar, 1 Ocak 2022'den itibaren yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2021-12-31&mukerrer=4 adresinden erişim sağlanmaktadır.