Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İthalat Rejimi Kararında Yapılan Değişiklikler Hk.

İthalat Rejimi Kararında Yapılan Değişiklikler Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir elektronik iletide, 31 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete'nin 3. mükerrer sayısında İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandığı bildirilmektedir. Karar, ithalata ilişkin genel yetki, esasları, işlemleri yürütme koşulları, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükler ile ithalatla ilgili izinleri kapsamaktadır.
Alınan yazıda devamla, ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler ile tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtilmiştir.
Mezkûr Karar ile daha önce uygulamaya konulan Hububat ve Ayçiçek yağı ithalatındaki sıfır gümrük vergisi uygulamasında Hububat için 2022 yılı sonuna kadar, Ayçiçek yağı için de 1 Temmuz 2022'ye kadar uzatmaya gidilmiştir.
31 Aralık tarihli Resmî Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe giren Kararlara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-1.pdf ve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M3-2.pdf adresinden erişilebilmektedir.