Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/8)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/8)

Sayın Üyemiz,

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/8),20 Şubat 2024 Salı tarih ve 32466 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır, (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240220-5.htm)

Bu Tebliğ kapsamında 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)”ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma neticesinde alınan kararlar yürürlüğe konulmuştur.

Bilgileri rica olunur.