Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Kore Cumhuriyeti Menşeli Protez Dişlerin Bağlantı Parçaları İçin Damping Soruşturması Yeniden Açıldı

Kore Cumhuriyeti Menşeli Protez Dişlerin Bağlantı Parçaları İçin Damping Soruşturması Yeniden Açıldı

16 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7) ile Kore Cumhuriyeti menşeli “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuruya istinaden önlem konusu ülkede yerleşik Megagen Implant Co. Ltd. ve Dio Corporation firmaları için soruşturmanın yeniden açılmasına ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesine karar verildi.
Soruşturma konusu ürün, 9021.29.00.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “protez dişlerin bağlantı parçaları” (diş implantları) tanımlı ürün olacak.
14/4/2022 tarihli ve 31809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) ile üretici/ihracatçı firma bazında CIF bedelin %10’u ile %25’i arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştu. Tebliğ uyarınca yürürlükte bulunan önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar uygulanmaya devam edecek.
Yayımı tarihinde yürürlüğe giren diğer Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240216-7.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.