Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Sentetik Filament İplikten Dokunmuş Mensucat İthalatında Uygulanan Önlemler Yeniden Düzenlendi

Sentetik Filament İplikten Dokunmuş Mensucat İthalatında Uygulanan Önlemler Yeniden Düzenlendi

20 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/8) ile giyim için sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesi ve yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.


Buna göre, Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen söz konusu ürüne yönelik koruma önlemleri belirlenen tarifelerle sürdürülecek.
“Sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde, Avrupa Birliği ülkeleri menşeli/çıkışlı 54.07 GTP soruşturma konusu ithalat ile, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ÇHC menşeli anılan eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.


Ayrıca, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde, soruşturma konusu Avrupa Birliği ülkeleri menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalat ile, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ÇHC menşeli anılan eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.


Buna göre, korunma önleminin aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanmasına karar verildi.

Sirkuler_24_38_1

Sirkuler_24_38_2

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240220-5.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.