Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi Hk.

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması’na ilişkin olarak, ülkelerin yetkili otoriteleri tarafından teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin hazırlanması, kabulü ve uygulanmasına dair kurallar getirmekte olduğu, anlaşmanın temel olarak insan, hayvan, çevre ve bitki sağlığının korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi gibi amaçlarla ülkeler tarafından hazırlanan ve uyulması zorunlu olan teknik düzenlemelerin, ürün veya ilgili işlem ve üretim yöntemleri için kurallar, rehberler ya da özellikler temin eden ve uyulması zorunlu olmayan standartların ve bu düzenlemelere uygunluğun temin edilmesini sağlayan uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticaretin önünde engel yaratmamasını amaçladığı bildirilmekte olup ihracatımızın diğer ülkelerin uygulamaya koyduğu teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinden olumsuz etkilenmemesinin sağlanmasının büyük önem taşıdığı, DTÖ TTE Anlaşması’nın bu kapsamdaki ülkemiz hak ve menfaatlerinin korunabilmesi açısından en önemli araç/platform olarak ön plana çıktığı belirtilmektedir.
Alınan yazıda devamla, TTE Anlaşması kapsamında teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri konusunda ülkemiz “Bilgi ve Bildirim Merkezi” görevini yürütmekte olup, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı gerek ülkemiz bildirimlerinin DTÖ Sekretaryası aracılığıyla diğer ülkelere bildirilmesi sürecinin koordine edilmesi, diğer ülkelerin yapmış oldukları TTE bildirimlerinin ülkemizdeki ilgili tüm taraflara iletilmesini sağladığı belirtilmektedir. Bu amaçla Bakanlıkları “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin ( www.teknikengel.gov.tr) 2006 yılında yayına alınmış olduğu, son olarak 2019 yılında güncellendiği ifade edilmiştir. Ticarette Teknik Engeller internet sitesi aynı zamanda ticarette teknik engeller hakkında ülkemizde farkındalığın artmasına katkı sağlayan en temel platform işlevini de gördüğü belirtilmiştir.
Yazıda devamla, Ticarette Teknik Engeller internet sitesi internet erişimi olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açık olduğu, siteye üye olan kullanıcıların e-posta adreslerine, ilgilendikleri alanlardaki bildirimler ülke ve ürün bazında günlük olarak gönderildiği, aynı şekilde, firma ve kuruluşlar internet sitesi üzerinden bildirime konu mevzuatın tam metnini talep edebilecekleri ve bildirimlere ilişkin yorumların Bakanlıklarına iletilebileceği ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, Ticarette Teknik Engeller internet sitesi hakkında bildirimlere yönelik olabilecek görüş, değerlendirme ve yorumların Bakanlıklarına iletilmek üzere 25 Ocak 2022 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (sebnemkose@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.