Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Türkiye- Gürcistan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı’nın Kurulması Hk.

Türkiye- Gürcistan Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattı’nın Kurulması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan elektronik iletide, 07.01.2022 tarihli Resmî Gazete’de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Basitleştirilmiş Gümrük Hattına İlişkin Antlaşma’nın yer aldığı bildirilmektedir.
Söz konusu antlaşma kapsamında firmalar;
- Ulusal mevzuatlara uygun şekilde gümrük noktalarında öncelik,
- Uygulanabilir olması halinde, gümrükleme süresini kısaltacak şekilde ayrı hatların kullanımı gibi kolaylaştırılmış gümrük işlemleri,
- Olası gümrük suçları ve kaçakçılık durumları haricinde, gümrük kontrol noktalarında gümrük muayenesinin azaltılması,
gibi kolaylıklardan yararlanabilecekleri ifade edilmiştir.
Söz konusu antlaşma metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-2.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.