Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İş Birliği

Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İş Birliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli Ekonomik Ticari İşbirliği mekanizmasının 10. Dönem Toplantısı'nın 21 Haziran 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenmesinin öngörülmekte olduğu belirtilmiş olup toplantının taslak gündemi Ek-1’de yer almaktadır. Söz konusu toplantının hazırlıkları kapsamında,
- Görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen konu başlıkları ile toplantı sonunda imzalanacak mutabakat zaptında yer almasında yarar görülen hususlara ilişkin İngilizce metin önerilerinin,
- Ayrıca, 9. Dönem toplantısına ilişkin Ek-2’de yer alan Mutabakat Zaptındaki ve Ek 3'te yer alan toplantı notundaki konu başlıkları itibariyle olabilecek katkılarının,
- İlgili birimleri ve bağlı kuruluşları ile gerekli koordinasyonun yapılarak söz konusu gündeme ilişkin görüşler ve metin önerileri ile 9. Dönem Toplantısı sonrasında kaydedilen gelişmelere ilişkin malumatın,
17 Mayıs 2022 Salı gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedanurkarabas@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.