Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Türkiye Menşeli Çift Kabuklu Yumuşakçaların İhracatına Uygulanan Tedbirlerin Uzatılması

Türkiye Menşeli Çift Kabuklu Yumuşakçaların İhracatına Uygulanan Tedbirlerin Uzatılması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimî Temsilciliğimizden alınan ve bir örneği ilişikte yer alan yazıya atfen, ülkemiz menşeli çift kabuklu yumuşakçaların denetimine ilişkin 2022/478 sayılı Uygulama Tüzüğü'nün uygulama süresinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar üç yıl daha uzatma kararı alındığı belirtilmektedir.
Bu çerçevede, AB Resmî Gazetesi’nin 25 Ocak 2024 tarihli nüshasında yayımlanmış olan Türkiye'den İnsan Tüketimine Yönelik Çift Kabuklu Yumuşakça İthalatına İlişkin Koruma Tedbirlerinin Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin 2022/478 sayılı Uygulama Tüzüğünü tadil eden 24 Ocak 2024 tarihli ve 2024/360 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün bir örneğinin ilişikte yer aldığı bildirilmektedir.