Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği

Haberler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI MÜZAKERELER (AYM-1) RAPORU 19 Nis 2022

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSLARARASI MÜZAKERELER (AYM-1) RAPORU

Sayın Üyemiz,

Malumları olduğu üzere; içinde bulunduğumuz yüzyılın en ciddi sorunlarından biri olarak görülen küresel ısınma ve buna bağlı olarak yaşanan iklim değişikliği ve bunun etkilerinin sınırlar içerisinde kalmadığı anlaşılmış, böylece devletleri yaşanan bu iklim değişikliğine karşı birlikte çözüm arayışına itmiştir.

Bu çerçevede iklim değişikliğine karşı ortak mücadele sürecinin ilk adımları olarak görülen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması ile başlayan süreç, günümüze Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) olarak gelmiştir.

AYM, 2030 yılında sera gazı emisyonlarını %55 oranında azaltmayı, 2050 yılında ise karbon nötr olmayı hedefleyen, Avrupa Birliği (AB)’nin hem birlik içerisinde hem de ilişkisi olduğu diğer ülkelerle daha az karbon salımına bağlı olarak gerçekleştirmeyi öngördüğü ticari, ekonomik, çevresel, iklimsel, sosyal özellikler barındıran ve 2019 yılında imzalanan bir mutabakattır.

AB, yarattığı bu büyüme modeline öncülük ederek, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu yaratmayı ve diğer ülkelerinde bu amaca ortak olmasını hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli strateji belgeleri yayınlamakta, kanunlar ve sistemler yürürlüğe koymaktadır.

AB ülkeleri ile ciddi bir ticari ilişkiye sahip olan Türkiye ise, AYM ile meydana gelen dönüşümde en çok etkilenecek ülkelerden biridir. Türkiye sera gazı salımını azaltmadığı takdirde ihracatında ciddi kayıplar yaşama riski ile karşı karşıyadır.

Ticari ortaklığı ülkemiz açısından vazgeçilemez önemde olan AB ile bu ortaklığı devam ettirebilmek için Türkiye’nin de gereken adımları atması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği fırsatları ve tehditleri analiz ederek ihracatçılarımızı etkileyebilecek tüm başlıkları sırasıyla inceleyeceğimiz rapor serisinin ilkini sizlere sunmaktayız. Genel Sekreterliğimiz uzmanlarınca hazırlanan “İklim Değişikliği ile İlgili Uluslararası Müzakereler (AYM-1) Raporu” ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.