Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Hedef Pazar Analizi ve Ülke Masaları

3. HEDEF PAZAR ANALİZİ VE ÜLKE MASALARI

3.1. Ülkeler ve Ülke Masaları

3.2. Pazara Giriş

3.3. İlgili Veri Tabanları

Hedef ülke tespitinin yapılmasını takiben hedef ülkenin detaylı analizi için bu bölümün 3.1, 3.2 ve 3.3 başlığında yer alan ilgili bilgi ve veri tabanlarından yararlanılabilir. Ayrıca, “2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında sunulan Rapor Desteği kullanılarak da hedef pazar analizinde yardımcı olacak özelleşmiş raporlara ulaşılması ve Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği kullanılarak yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmesi mümkündür.

3.1. Ülkeler ve Ülke Masaları

Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfasında yer alan Ülkeler ve Ülke Masaları bölümünde, Ülke Uzmanları ve Ticaret Müşavirlik/Ataşelikleri tarafından hazırlanan, dış pazarlara yönelik bilgiler yer almaktadır.

he-ekono
Ülkeler ve Ülke Masaları bölümünde gerekli incelemelerin yapılmasını takiben yabancı kaynaklar tarafından hazırlanan raporlara erişmek için, Bölüm 3.3’de bahsi geçen veri tabanlarının incelenmesi önemlidir.

3.2. Pazara Giriş

Pazara giriş uygulama ve koşulları ile ilgili bilgilere Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfasında yer alan Pazara Giriş bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu bölümde pazara giriş uygulamaları, ticaret politikası önlemleri, hedef ve öncelikli ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve pazara giriş engellerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

3.3. İlgili Veri Tabanları

Hedef pazarın analizine yönelik olarak kullanılabilecek, bu bölümde incelenen temel bilgi kaynakları olan veri tabanlarının yanı sıra, Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfasında yer alan Ticari Bilgi Kaynakları Rehberi’nden (TBKR) faydalanılabilir. TBKR üzerinden ülkeler ve bilgi türü bazında tarama yapılarak ilgili kurum/kuruluşların elektronik veri tabanları veya bilgi kaynaklarına ulaşılabilmekte ve araştırma yapılabilmektedir.

ITC Market Analysis Tools – Trade Competitiveness Map (Ücretsiz Erişim)

 • www.intracen.org/ByCountry.aspx
 • Ülke bazlı rekabet edebilirlik bilgi kaynağıdır. Beş yıllık ticari veri mevcuttur.
 • ITC’nin web sitesinde bulunan yaklaşık 240 ülke ve bölge pazarını inceleyen profiller sunmaktadır. Her profil, ilgili ülke hakkında aşağıdaki bilgileri sağlamaktadır:
 • Ticari Performans Endeksi (TPI); sektörel ticari performansı değerlendirmektedir. TPI her ülkenin anahtar ihracat sektörleri hakkında genel bir profil ve sıralama sunduğu gibi her sektörün uluslararası rekabet edebilirliğini değerlendirmek amacıyla bir dizi statik ve dinamik gösterge sağlamaktadır.
 • Ulusal İhracat Performansı ve Ulusal İthalat Profili; ülkelerin ithalat/ihracat performansının genel taslağını sunmaktadır. Bunu yaparken ülkelerin ticari portföylerinin oluşumunu, uluslararası talep ve sektör çeşitliliğinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak ele almaktadır.
 • Ticari Verilerdeki Ticari İstatistiklerin ve Teknik Notların Tutarlılığı; seçilen ülkenin ve partner ülkelerin istatistiklerini karşılaştırma olanağı sağlayarak bu ikisi arasındaki farkları belirlemeye ve tutarsızlıkları ölçmeye yardımcı olur. Teknik notlar, ulusal ticari verilerin nasıl toplandığı ve üstündeki sınırlamaların neler olduğu hakkında açıklamalar yapmaktadır.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır

he-export

ITC Market Analysis Tools - Investment Map (Ücretsizm Erişim)

 •  http://www.investmentmap.org/
 • www.investmentmap.org
 • Ülke/sektör bazlı yatırım bilgi kaynağıdır.
 • Yatırım Destek Ajansları’nın (IPA-Investment Promotion Agencies) yabancı yatırım için öncelikli sektörleri, rakip ülkeleri ve yatırım yapma potansiyeli olan yabancı ülkeleri belirlemesine yardımcı olmaktadır.
 • Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu firmaların etkinlikleri hakkındaki istatistikleri bir araya getirmektedir.
 • Gümrük tarife bilgileri içinde çokuluslu, bölgesel ve karşılıklı tercihler, belirli tarifelerin advalorem eşdeğerleri, tarife kotaları ve anti-damping vergileri yer almaktadır.
 • Gelişmekte olan ülkelerde bulunan yaklaşık 60.000 yabancı ortaklı şirketin yeri, satışları, istihdamı ve ana şirketi hakkında bilgi vermektedir.
 • Investment Map’in en güçlü yönü, çeşitli verileri (uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırım, tarifeler ve yabancı bağlı firmalar hakkında) toplayan, interaktif ve kullanımı kolay bir internet aracı olmasıdır. Bu araç, ülke, ticari partner ve sektör bazında analiz yapmaya da imkan verir.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. 

he-invest

Export Helpdesk (Ücretsiz Erişim)

 • http://www.investmentmap.org/
 • http://exporthelp.europa.eu
 • Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır.
 • Export Helpdesk, AB pazarına girmek isteyen ihracatçılar için gerekli bilgileri sunan ücretsiz veritabanıdır.
 • Vergilendirme, ithalat tarifeleri, ticaret anlaşmaları, istatistikler ve gerekli adresler konularında ihracatçılara bilgi desteği sağlamaktadır.
 • Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Arapça ve Rusçadır.

he-helpdesk

The World Factbook (Ücretsiz Erişim)

 • www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
 • Pazar geliştirme bilgi kaynağıdır.
 • CIA (Central Intelligence Agency) tarafından sunulan ve dünya çapında 267 ülkenin tarihi, toplumu ve ekonomisi hakkında veri sağlayan ve haftalık olarak güncellenen bir kaynaktır.
 • Hizmet sunulan dil: İngilizcedir.

he-word